Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 12/OS/2023 Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Białoruskiej im. T. Kaczmarka w Świnoujściu poprzez wymianę elektronicznej tablicy wyników. Zadanie 2 – Wykonanie zasilenia energetycznego tablicy wyników.

Marcin Zmudziński
Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz" Department: Obiekty Sportowe
Deadlines:
Published : 15-09-2023 09:17:00
Placing offers : 22-09-2023 10:00:00
Offers opening : 22-09-2023 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 091 321 37 81 wew. 29 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - klauzula RODO - KONTRAHENT.docx docx 16.14 2023-09-15 09:17:00 Proceeding
wzór umowy.docx docx 37.68 2023-09-15 09:17:00 Proceeding
SKM_224e23091508560.pdf pdf 969.41 2023-09-15 09:17:00 Proceeding
zapytanie ofertowe.doc doc 3485.5 2023-09-15 09:17:07 Proceeding
Zał nr 2. Wizja lokalna.docx docx 19.5 2023-09-15 09:17:00 Criterion

Announcements

2023-09-25 13:29 Marcin Zmudziński Ośrodek Sportu i Rekreacji Wyspiarz w Świnoujściu uprzejmie informuje że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr 12/OS/2023 dot. "Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Białoruskiej im. T. Kaczmarka w Świnoujściu poprzez wymianę elektronicznej tablicy wyników. Zadanie 2 – Wykonanie zasilenia energetycznego tablicy wyników."- wpłynęła 1 oferta. Zamawiający wybrał ofertę firmy Elektro-automatic 72-600 Świnoujście, ul. Staszica 22/3, z ceną wykonania zadania: 7.380,00 zł brutto.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Białoruskiej im. T. Kaczmarka w Świnoujściu poprzez wymianę elektronicznej tablicy wyników. Zadanie 2 – Wykonanie zasilenia energetycznego tablicy wyników Zasilanie tablicy wyników należy wykonać z wykorzystaniem sieci elektrycznej zasilającej oświetlenie boiska piłkarskiego. Zasilanie należy poprowadzić ze słupa nr 3 do miejsca wskazanego na mapie. Zadanie obejmuje: a) Wykonanie modernizacji sieci zasilającej słup oświetleniowy nr 3, polegające na wyselekcjonowaniu jednej fazy do bezpośredniego zasilania tablicy wyników. b) Przerobienie układu sterującego oprawami z trzech faz na dwie fazy. c) Wykonanie odpowiedniego układu zabezpieczającego i sterującego przełącznikiem faz z fazą priorytetową. Sterowanie fazą priorytetową zrealizować na odpowiednich stycznikach. d) Ułożenie przewodu ziemnego YKY 3x4 w wykopie na obowiązującą głębokość w osłonie typu Arota. Długość przewodu 27 metrów. e) Posadowienie na zakończeniu kabla skrzynki elektrycznej (rozdzielni) w fundamencie (odporna na warunki atmosferyczne). f) Zainstalowanie w szafce zabezpieczenia różnicowo-prądowego. Dwa gniazda 230 V, przygotowanie instalacji elektrycznej pod licznik kWh zamontowany na szynie DIN. Wykonanie stosownego uziemienia poprzez wbicie sondy uziemiającej. g) Wbić uziemienie sondy zgodnie z przepisami. h) Wykonanie odpowiednich pomiarów elektrycznych dla przedmiotowego przyłącza (kabla elektrycznego i uziemienia) i przedłożyć zamawiającemu protokoły z przeprowadzonych pomiarów. i) Wykonać dokumentację powykonawczą - nanieść wykonane prace modernizacyjne na dokumentację obiektu. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3366 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do dnia 13.10.2023 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Wizja lokalna - Obowiązkowa wizja lokalna udokumentowana potwierdzeniem (Załącznik nr 2) jej odbycia przez upoważnionego pracownika Ośrodka. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Zał nr 2. Wizja loka [...].docx

(0)
(0)

The number of page views: 166