Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 4/A/2023 Przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę i uzyskania niezbędnych uzgodnień i aktów administracyjnych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi przy ul. Siennickiej w Gdańsku, dz. nr 44/6, obr.092”,

Deadlines:
Published : 13-09-2023 15:53:00
Placing offers : 25-09-2023 12:00:00
Offers opening : 25-09-2023 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
BZP _ 13.09.2023_Ogłoszenie opublikowane.pdf pdf 167.32 2023-09-13 15:53:00 Proceeding
SWZ_SIENNICKA_13.09.2023.pdf pdf 1433.07 2023-09-13 15:53:00 Proceeding
UMOWA_SIENNICKA_13.09.2023.pdf pdf 856.69 2023-09-13 15:53:00 Proceeding
Siennicka_ załączniki edytowalne nr 1-7 10 11.docx docx 60.86 2023-09-22 19:13:22 Public message
informacja z sesji otwarcia ofert.pdf pdf 1159.73 2023-09-25 16:20:04 Public message
2_informacja z sesji otwarcia ofert_26.09.2023.pdf pdf 1453 2023-09-26 14:05:59 Public message
Informacja o kwocie jaką zamawiąjący zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 270.87 2023-09-25 12:00:00 Public message

Announcements

2023-09-26 14:05 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje zawiadomienie o poprawieniu omyłki w informacji z otwarcia ofert.

2_informacja z sesji [...].pdf

2023-09-25 16:20 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

informacja z sesji o [...].pdf

2023-09-25 12:00 Buyer message Zamawiający przekazuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-09-22 19:13 Elżbieta Stangret Zamawiający udostępnia edytowalną wersję załączników nr 1-7, 10, 11 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Siennicka_ załącznik [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 361