Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Or.VII.272.2.5.2023 Powiat Radziejowski. Dostawa energii elektrycznej na rok 2024.

Deadlines:
Published : 13-09-2023 10:39:00
Placing offers : 29-09-2023 10:00:00
Offers opening : 29-09-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 148.28 2023-09-13 10:39:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 876.21 2023-09-13 10:39:00 Proceeding
Zal_1_Wykaz PPE.xlsx xlsx 18.76 2023-09-13 10:39:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_Oferty.docx docx 39.46 2023-09-13 10:39:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_Oferty.pdf pdf 698.46 2023-09-13 10:39:00 Proceeding
Zal_3_1_Oswiadczenie_wykonawcy.doc doc 70.5 2023-09-13 10:39:00 Proceeding
Zal_3_1_Oswiadczenie_wykonawcy.pdf pdf 750.9 2023-09-13 10:39:00 Proceeding
Zal_3_2_Oswiadczenie_podmiotu_udost.doc doc 67 2023-09-13 10:39:00 Proceeding
Zal_3_2_Oswiadczenie_podmiotu_udost.pdf pdf 747.04 2023-09-13 10:39:00 Proceeding
Zal_4_Oswiadczenie_wspolnie.docx docx 22.68 2023-09-13 10:39:00 Proceeding
Zal_4_Oswiadczenie_wspolnie.pdf pdf 539.88 2023-09-13 10:39:00 Proceeding
Zal_5_oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 42 2023-09-13 10:39:00 Proceeding
Zal_5_oswiadczenie_aktualnosc.pdf pdf 614.33 2023-09-13 10:39:00 Proceeding
Zal_6_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.docx docx 27.7 2023-09-13 10:39:00 Proceeding
Zal_6_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.pdf pdf 618 2023-09-13 10:39:00 Proceeding
Zal_7_Wykaz_dostaw.doc doc 66 2023-09-13 10:39:00 Proceeding
Zal_7_Wykaz_dostaw.pdf pdf 523.33 2023-09-13 10:39:00 Proceeding
Zal_8_Projektowane_postanowienia_Umowy.pdf pdf 892.25 2023-09-13 10:39:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 55.72 2023-09-26 12:47:45 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2.pdf pdf 57.17 2023-09-27 14:54:29 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_3.pdf pdf 53.17 2023-09-27 14:54:29 Public message
ZMIANA_SWZ_Zawiadomienie.pdf pdf 505.36 2023-09-27 14:54:29 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 283.07 2023-09-29 11:06:25 Public message
Wybór_oferty_publiczny.pdf pdf 356.2 2023-10-20 13:01:50 Public message

Announcements

2023-10-20 13:01 Michał Rozpendowski Informacja o wyborze oferty

Wybór_oferty_publicz [...].pdf

2023-09-29 11:06 Michał Rozpendowski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-29 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia - 1 010 118,00 złotych brutto
2023-09-27 14:54 Michał Rozpendowski Zawiadomienie

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

ZMIANA_SWZ_Zawiadomi [...].pdf

2023-09-26 12:47 Michał Rozpendowski Zmiana ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 465