Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PN 65/08/2023 – aparatura laboratoryjna_II. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury laboratoryjnej na wyposażenie pracowni w ramach realizacji zadań w projekcie pn. „AEROSFERA. Lotnisko rzeczy”.

Deadlines:
Published : 05-09-2023 10:17:00
Placing offers : 02-10-2023 11:00:00
Offers opening : 02-10-2023 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Oferty (wersja edytowalna).docx docx 436.9 2023-09-05 10:17:00 Proceeding
JEDZ_aparatura laboratoryjna_II.zip zip 84.51 2023-09-05 10:17:00 Proceeding
SWZ_aparatura laboratoryjna_II.pdf pdf 1625.54 2023-09-05 10:17:00 Proceeding
Ogloszenie o zamowieniu 2023_S 170-534639.pdf pdf 182.27 2023-09-05 10:17:00 Proceeding
Formularz Oferty (wersja edutowalna) po zmianach.docx docx 437.12 2023-09-20 14:16:17 Public message
SWZ_aparatura laboratoryjna_II_po zmianach.pdf pdf 1641.38 2023-09-20 14:16:17 Public message
Wyjasnienia treści SWZ_1 oraz SWZ po zmianach.pdf pdf 550.08 2023-09-20 14:16:17 Public message
Wyjasnienia treści SWZ_2.pdf pdf 556.2 2023-09-26 12:54:37 Public message
Zestawienie zlozonych ofert.pdf pdf 527.46 2023-10-02 12:39:22 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_cz.2.pdf pdf 528.33 2023-10-18 12:50:38 Public message
Informacja o uniewaznieniu postepowania_cz.4.pdf pdf 510.48 2023-10-18 12:51:02 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_cz.1_3.pdf pdf 854.35 2023-10-31 13:11:15 Public message
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamowienia.pdf pdf 517.51 2023-10-02 11:00:00 Public message

Announcements

2023-10-31 13:11 Monika Grabowska-Gunia Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_cz.1_3

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-10-18 12:51 Monika Grabowska-Gunia Informacja o unieważnieniu postepowania_cz.4

Informacja o uniewaz [...].pdf

2023-10-18 12:50 Monika Grabowska-Gunia Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_cz.2

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-10-18 12:35 Monika Grabowska-Gunia The message was withdrawn by the Buyer.
2023-10-18 12:35 Monika Grabowska-Gunia The message was withdrawn by the Buyer.
2023-10-02 12:39 Monika Grabowska-Gunia Zestawienie złożonych ofert

Zestawienie zlozonyc [...].pdf

2023-10-02 11:00 Buyer message Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-09-26 12:54 Monika Grabowska-Gunia Wyjaśnienia treści SWZ_2

Wyjasnienia treści S [...].pdf

2023-09-20 14:16 Monika Grabowska-Gunia Wyjaśnienia treści SWZ_1 oraz SWZ po zmianach

Formularz Oferty (we [...].docx

SWZ_aparatura labora [...].pdf

Wyjasnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 718