Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 13/23 Świadczenie usług prania,dezynfekcja wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej,operacyjnej,odzieży ochronnej,transportem,kompleksowym serwisem oznakowanej w systemie RFID dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

Bożena Wyciszkiewicz
Szpital Powiatowy w Pyrzycach
Deadlines:
Published : 01-09-2023 09:35:00
Placing offers : 04-10-2023 10:30:00
Offers opening : 04-10-2023 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie TED.odt odt 21.65 2023-09-01 09:35:00 Proceeding
SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie.doc doc 18 2023-09-01 09:35:00 Proceeding
SZPITAL POWIATOWY-SWZ -PRANIE.doc doc 107 2023-09-01 09:35:00 Proceeding
Umowa.doc doc 54.5 2023-09-01 09:35:00 Proceeding
zalacznik 3.doc doc 13.5 2023-09-01 09:35:00 Proceeding
Zalacznik_nr_1_do_SWZ_-_Wzor_formularza_ofertowego_20-01-2022_12.46.09.doc doc 51.5 2023-09-01 09:35:00 Proceeding
Zalacznik_nr_5_do_SWZ_-_Zobowiazanie_podmiotu_udostepniajacego_zasoby_20-01-2022_12.46.09.doc doc 47 2023-09-01 09:35:00 Proceeding
Zalacznik_nr_6_do_SWZ_-_Oswiadczenie_Wykonawcy_w_zakresie_art._108_ust._1_pkt_5_PZP_20-01-2022_12.46.09.doc doc 44 2023-09-01 09:35:00 Proceeding
Zalacznik_nr_7_do_SWZ_-_Oswiadczenie_Wykonawcy_o_aktualnosci_informacji_..._20-01-2022_12.46.09.doc doc 43 2023-09-01 09:35:00 Proceeding
Zalacznik_nr_8_do_SWZ_-_Wykaz_uslug_20-01-2022_12.46.09.odt odt 18.9 2023-09-01 09:35:00 Proceeding
Zalacznik_nr_9_do_SWZ_-_Wykaz_osob_20-01-2022_12.46.09.odt odt 18.2 2023-09-01 09:35:00 Proceeding
Załacznik nr 1a.odt odt 22.8 2023-09-01 09:35:00 Proceeding
JEDZ-pranie.doc doc 191.5 2023-09-01 09:41:20 Proceeding
unieważnienie postępowania.odt odt 18.62 2023-09-08 12:52:06 Public message
unieważnienie postępowania.odt odt 18.62 2023-09-26 14:11:02 Public message

Announcements

2023-09-26 14:11 Bożena Wyciszkiewicz Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Unieważnienie postępowania

unieważnienie postęp [...].odt

2023-09-08 12:52 Bożena Wyciszkiewicz unieważnienie postepowania

unieważnienie postęp [...].odt

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 445