Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DA.260.17.2023 Modernizacja wybiegu dla pingwinów

Deadlines:
Published : 31-08-2023 12:14:00
Placing offers : 15-09-2023 09:00:00
Offers opening : 15-09-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Branża sanitarna PT i STWIOR - skan.zip zip 8773.44 2023-08-31 12:14:00 Proceeding
PB - ARCHITEKTURA.zip zip 7589.8 2023-08-31 12:14:00 Proceeding
PB-INWENTARYZACJA.zip zip 4430.65 2023-08-31 12:14:00 Proceeding
Przedmiar - branża budowlana.pdf pdf 255.5 2023-08-31 12:14:00 Proceeding
Przedmiar - branża sanitarna.pdf pdf 229.6 2023-08-31 12:14:00 Proceeding
Decyzja nr 113_2023-pozwolenie konserwatorskie.pdf pdf 3305.11 2023-08-31 12:14:00 Proceeding
Decyzja nr 119_2023-pozwolenie na budowę.pdf pdf 3007.3 2023-08-31 12:14:00 Proceeding
PROJEKT TECHNICZNY-KONSTRUKCJA.zip zip 29879.32 2023-08-31 12:14:00 Proceeding
STWIOR-branża budowlana.pdf pdf 59338.62 2023-08-31 12:14:00 Proceeding
PZT.zip zip 131908.62 2023-08-31 12:14:00 Proceeding
Załączniki edytowalne - Formularz oferty, zał. 1, 1a, 2, 2a, 3, 4,5.doc doc 171.5 2023-08-31 12:14:00 Proceeding
Załacznik nr 1 do Umowy - Wniosek o zatwierdzenie materiałów.doc doc 47.5 2023-08-31 12:14:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do Umowy - Wytyczne do dokumentacji powykonawczej.doc doc 33.5 2023-08-31 12:14:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do Umowy - Gwarancja jakości.doc doc 39.5 2023-08-31 12:14:00 Proceeding
DZIAŁ III Istotne postanowienia umowy.pdf pdf 479.72 2023-08-31 12:14:00 Proceeding
Decyzja nr 120_2023-zmiana częściowa decyzji 113_2023.pdf pdf 5697.01 2023-08-31 12:14:00 Proceeding
DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 196.45 2023-08-31 12:14:00 Proceeding
DZIAŁ I SWZ art. 275 pkt 2 Pingwiny.pdf pdf 562.74 2023-08-31 12:14:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 105.44 2023-08-31 12:14:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 390.66 2023-09-15 11:15:37 Public message
Wybór.BES.pdf pdf 146.15 2023-10-06 14:28:18 Public message
Wybór sprostowanie.T.pdf pdf 142.52 2023-10-10 09:50:43 Public message

Announcements

2023-10-10 09:50 Monika Rogalska Sprostowanie informacji o wyborze

Wybór sprostowanie.T [...].pdf

2023-10-06 14:28 Monika Rogalska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór.BES.pdf

2023-09-15 11:15 Anna Cholewińska Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2023-09-15 09:00 Buyer message Zamawiający - Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku Sp. z o.o. informuje, iż na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć 533.080,45 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 508