Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WRZ.271.1.21.2023 Remont elewacji oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych i schodów wejściowych budynku Urzędu Gminy Inowrocław przy ul. Królowej Jadwigi 43

Marcin Rychłowski
Urząd Gminy Inowrocław Department: Referat Inwestycji - Zamówienia Publiczne
Deadlines:
Published : 01-09-2023 08:02:00
Placing offers : 19-09-2023 10:00:00
Offers opening : 19-09-2023 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
4. Projekt budowlany.pdf pdf 11775.01 2023-09-01 08:02:00 Proceeding
6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf pdf 6403.64 2023-09-01 08:02:00 Proceeding
7. Uzgodnienia.pdf pdf 745.43 2023-09-01 08:02:00 Proceeding
1. ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 120.91 2023-09-01 08:02:00 Proceeding
2. SWZ.pdf pdf 281.46 2023-09-01 08:02:00 Proceeding
3. załączniki do SWZ.zip zip 405.09 2023-09-01 08:02:00 Proceeding
5. Przedmiar robót.pdf pdf 5547.18 2023-09-01 08:02:00 Proceeding
Zawiadomienie 1.pdf pdf 126.28 2023-09-15 14:13:18 Public message
Przedmiar robót - aktualizacja.pdf pdf 5698.7 2023-09-15 14:13:18 Public message
Kwota jaką Zamawiający przeznaczy na realizację zadania.pdf pdf 270 2023-09-19 10:26:34 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 282.11 2023-09-19 12:07:25 Public message

Announcements

2023-09-19 12:07 Marcin Rychłowski W załączniku informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-19 10:26 Marcin Rychłowski Działając na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: 680.000,00 zł brutto.

Kwota jaką Zamawiają [...].pdf

2023-09-15 14:13 Marcin Rychłowski W załączniku odpowiedź na pytania.

Zawiadomienie 1.pdf

Przedmiar robót - ak [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 568