Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP.2612.12.2023 Dostawa materiałów do sterylizacji na okres 24 miesięcy

Dział Zamówień Publicznych
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ
Deadlines:
Published : 29-08-2023 13:44:00
Placing offers : 19-09-2023 10:00:00
Offers opening : 19-09-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zamowieniu.pdf pdf 255.01 2023-08-29 13:44:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 281.33 2023-08-29 13:44:00 Proceeding
zal. 1.1 - 1.9 formularz asortymentowo - cenowy (zad. 1 -9).xlsx xlsx 40.1 2023-08-29 13:44:00 Proceeding
zal. nr 1 do SWZ - formularz oferty.docx docx 38.11 2023-08-29 13:44:00 Proceeding
zal. nr 2 do SWZ - oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 20.38 2023-08-29 13:44:00 Proceeding
zal. nr 3 do SWZ - wykaz podstaw wykluczenia.pdf pdf 62.09 2023-08-29 13:44:00 Proceeding
zal. nr 4 - projektowane postanowienia umowne.pdf pdf 242.69 2023-08-29 13:44:00 Proceeding
zal. nr 5.1-5.9 do SWZ - OPZ (zad. 1 - 9).pdf pdf 181.12 2023-08-29 13:44:00 Proceeding
ogloszenie o zmianie ogloszenia nr I.pdf pdf 39.19 2023-09-08 11:42:55 Public message
modyfikacja SWZ nr 1.pdf pdf 143.52 2023-09-08 11:43:20 Public message
udzielenie wyjaśnień do SWZ nr 1.pdf pdf 211.83 2023-09-15 13:02:45 Public message
informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia (zad. 1 - 9).pdf pdf 152.84 2023-09-19 09:59:41 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 152.21 2023-09-19 17:08:34 Public message

Announcements

2023-09-19 17:08 Dział Zamówień Publicznych informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-09-19 09:59 Dział Zamówień Publicznych informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamowienia (zad. 1 - 9)

informacja o kwocie [...].pdf

2023-09-15 13:02 Dział Zamówień Publicznych udzielenie wyjaśnień do SWZ nr 1

udzielenie wyjaśnień [...].pdf

2023-09-08 11:43 Dział Zamówień Publicznych modyfikacja SWZ nr 1

modyfikacja SWZ nr 1 [...].pdf

2023-09-08 11:42 Dział Zamówień Publicznych ogloszenie o zmianie ogloszenia nr I

ogloszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 461