Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BUD-I.271.21.2023 Rozbudowa wraz z modernizacją amfiteatru przy budynku MGOK- etap I - (postępowanie powtórzone)

Gmina Lipiany
Gmina Lipiany
Deadlines:
Published : 14-08-2023 14:43:00
Placing offers : 29-08-2023 09:00:00
Offers opening : 29-08-2023 09:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 122.54 2023-08-14 14:43:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 2618.03 2023-08-14 14:43:00 Proceeding
Załączniki od 1-6.rar rar 164.56 2023-08-14 14:43:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ.xlsx xlsx 21.71 2023-08-14 14:43:00 Proceeding
Załącznik Nr 9 Przedmiary - poglądowo.7z 7z 192.87 2023-08-14 14:43:00 Proceeding
Załącznik Nr 8 - STWiORB.7z 7z 1081.72 2023-08-14 14:43:00 Proceeding
Załącznik nr 7 a - Suplement do dokumentacji projektowej.rar rar 4226.27 2023-08-14 14:43:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa + pozwolenia.7z 7z 33716.5 2023-08-14 14:43:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - Amfiteatr.pdf pdf 65.1 2023-08-29 12:47:20 Public message
Zawiadomienie o wynikach.pdf pdf 109.13 2023-09-18 11:52:52 Public message

Announcements

2023-09-18 11:52 Gmina Lipiany Zawiadomienie o wynikach postępowania

Zawiadomienie o wyni [...].pdf

2023-08-29 12:47 Gmina Lipiany Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-29 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 514 640,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 462