Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D-1/VIII/2023 Dostawa z wykonaniem: 24 sztuk ODDZIELNYCH STOLIKÓW UCZNIOWSKICH KOMPUTEROWYCH i 1 sztuki BIURKA NAUCZYCIELSKIEGO KOMPUTEROWEGO, do pracowni komputerowej-informatycznej ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 1

Deadlines:
Published : 16-08-2023 10:00:00
Placing offers : 22-08-2023 10:15:00
Offers opening : 22-08-2023 10:20:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo:

Informujemy o postępowaniu POD NAZWĄ:

Dostawa z wykonaniem: 24 sztuk ODDZIELNYCH STOLIKÓW UCZNIOWSKICH KOMPUTEROWYCH i 1 sztuki BIURKA NAUCZYCIELSKIEGO KOMPUTEROWEGO, do pracowni komputerowej-informatycznej ZSCKR w Sandomierzu,
27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 1

Zamawiający dołączył w postaci plików jpg. poglądowe wzory mebli, które należy wykonać.

Prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel:
506-866-192, 15-832-34-71 (Krzysztof Sieja-kierownik adm.-gosp. ZSCKR w Sandomierzu)

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OFERTA_DO_WYP.pdf pdf 15970.32 2023-08-16 10:00:00 Proceeding
stolik_wzor.jpg jpg 190.79 2023-08-16 10:00:00 Proceeding
stolik_wzor_2.jpg jpg 197.26 2023-08-16 10:00:00 Proceeding
biurko_wzor.jpg jpg 123.27 2023-08-16 10:00:00 Proceeding
ZESTAW_OFERT.pdf pdf 14672.67 2023-08-22 11:53:49 Public message
WYBOR_DOSTAWCY.pdf pdf 17157.08 2023-08-23 08:45:21 Public message

Announcements

2023-08-23 08:45 Zamówienia Publiczne Zamawiający ZSCKR w Sandomierzu-Mokoszynie przedstawia informację z komisyjnego wyboru Dostawcy w powyższym postępowaniu. (plik w załączeniu).

WYBOR_DOSTAWCY.pdf

2023-08-22 11:53 Zamówienia Publiczne Zamawiający ZSCKR w Sandomierzu-Mokoszynie przedstawia zestawienie ofert dostawców biorących udział w postępowaniu. (plik w załączeniu). O wyborze dostawcy poinformujemy w najbliższym terminie.

ZESTAW_OFERT.pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa z wykonaniem: 24 sztuk ODDZIELNYCH STOLIKÓW UCZNIOWSKICH KOMPUTEROWYCH i 1 sztuki BIURKA NAUCZYCIELSKIEGO KOMPUTEROWEGO. Dostawa z wykonaniem: 24 sztuk ODDZIELNYCH STOLIKÓW UCZNIOWSKICH KOMPUTEROWYCH i 1 sztuki BIURKA NAUCZYCIELSKIEGO KOMPUTEROWEGO, do pracowni komputerowej-informatycznej ZSCKR w Sandomierzu. WG. WYZNACZONEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ- FORMULARZ OFERTY (OFERTA_DO_WYP) KTÓRY NALEŻY UZUPEŁNIĆ I DOŁĄCZYĆ DO POZYCJI CENA. Dodatkowo zamawiający dołączył w postaci plików jpg. poglądowe wzory mebli, które należy wykonać. 1 delivery Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im, Ziemii Sandomierskiej
Mokoszyńska 1
27-600, Sandomierz
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3542 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - PO WYKONANIU DOSTAW Przelew 7 dni od daty wykonania usługi i akceptacji prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty użytego sprzętu i transportu, po stronie Dostawcy. WYKONANIE USŁUGI DOSTAWY TYLKO PO CENACH Z DOŁĄCZONEGO POWYŻEJ FORMULARZA OFERTY!!! Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ZAMÓWIENIE CAŁOŚCIOWE DOSTAWA W JEDNYM TERMINIE. DOSTAWA W MAKSYMALNYM TERMINIE DO: 12.09.2023-włącznie OŚWIADCZAMY ŻE ZREALIZUJEMY CAŁOŚĆ DOSTAWY W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO: 12.09.2023-włącznie. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WCZEŚNIEJSZEJ REALIZACJI CAŁOŚCI DOSTAWY-ZAMÓWIENIA PO USTALENIU TERMINU DOSTAWY Z ZAMAWIAJĄCYM ZA POMOCĄ PLATFORMY ZAKUPOWEJ ON. W PRZYPADKU NIE DOTRZYMANIA TERMINU DOSTAW LUB REZYGNACJI Z WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości całej umowy brutto za każde 2 dni zwłoki od ustalonego terminu dostawy. Przy odstąpieniu od realizacji zamówienia z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca, Zamawiający zapłaci On zamawiającemu karę handlową w wysokości 5% wartości całości dostawy brutto. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie dostawcy. DOSTAWCA DOKONA WNIESIENIA MEBLI NA WSKAZANE MIEJSCE-PIĘTRO W BUDYNKU ZAMAWIAJĄCEGO-ZSCKR W SANDOMIERZU. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Gwarancja - DOSTAWCA UDZIELI 2 LATA GWARANCJI NA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA-DOSTARCZONE MEBLE. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 174