Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Szacowanie wartości zamówienia - Promocja oferty turystycznej Pomorza Zachodniego w formie realizacji 2 wizyt studyjnych blogerów turystycznych lub lifestylowych oraz przygotowania z nich relacji w mediach

Deadlines:
Published : 11-08-2023 15:27:00
Placing offers : 21-08-2023 15:00:00
Offers opening : -
Procedure: Szacowanie wartości zamówienia
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.  

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna (Zamawiający) w ramach realizacji projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje – etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 zaprasza do przesyłania ofert na szacowanie wartości zamówienia w zakresie promocji oferty turystycznej Pomorza Zachodniego w formie realizacji 2 wizyt studyjnych przez 2 blogerów turystycznych lub lifestylowych oraz przygotowanie z nich relacji pisemnych i fotograficznych w mediach.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

1.      Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1),

2.      Formularz szacowania wartości zamówienia (zał. nr 2).

Odpowiedź na szacowanie wartości zamówienia w postaci podpisanego skanu (zał. nr 2 – Formularz) uzupełnionego o kwoty netto i brutto poszczególnych usług wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: projekt@zrot.pl do dnia 18.08.2023 roku do godz. 12.00.

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.  Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:

·       zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 

·       zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 

·       zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. 

W przypadku pytań:

·       technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego

·       związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zał. nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia.docx docx 63.44 2023-08-11 15:27:00 Proceeding
zał. nr 2 - formularz szacowania_blogerzy.doc doc 77.5 2023-08-11 15:27:00 Proceeding
Informacja o szacowaniu wartości.pdf pdf 518.37 2023-08-11 15:27:00 Proceeding
Informacja o szacowaniu wartości - przedłużenie terminu (1).pdf pdf 551.57 2023-08-18 11:52:33 Public message

Announcements

2023-08-18 11:52 Sławomir DOBURZYŃSKI ZROT przekazuję informację o przedłużeniu terminu szacowania

Sławomir Doburzynski
ZROT

Informacja o szacowa [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - Oczekiwany termin realizacji 7 dni. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować możliwie najszybszy termin realizacji (0)
3 Wstępny opis przedmiotu zamówienia - Jeżeli w załączonym wstępnym opisie przedmiotu zamówienia zamawiający nie ujął wszystkich istotnych czynników kosztotwórczych, proszę o stosowny komentarz (0)
4 Gwarancja - Oczekiwany okres gwarancji 24 miesiące. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować alternatywne warunki gwarancyjne (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 305