Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Te 2300-30/2023 Dostawa materiałów medycznych na Blok Operacyjny, w tym endoprotez biodra i kolana, implantów, wkrętów, śrub, gwoździ i płytek do kości oraz staplerów.

Deadlines:
Published : 16-08-2023 14:59:00
Placing offers : 19-09-2023 10:00:00
Offers opening : 19-09-2023 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request (5).zip zip 79.84 2023-08-16 14:59:00 Proceeding
Formularze cenowe.xls xls 558 2023-08-16 14:59:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 523.66 2023-08-16 14:59:00 Proceeding
SWZ 958.docx docx 135.51 2023-08-16 14:59:00 Proceeding
Sprostowanie 2023-OJS174-545816-pl.pdf pdf 66.33 2023-09-11 11:11:15 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 10214.02 2023-09-13 12:57:27 Public message
Informacja z sesji otwarcia ofert 19.09.2023.xlsx xlsx 16.79 2023-09-19 19:56:43 Public message
kwota 19 09 2023.xlsx xlsx 15.18 2023-09-19 10:00:00 Public message

Supplier's offers

Expand all
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Aesculap Chifa-Oferta-Pleszew.zip zip 6564.8
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
HOFER OFERTA Te2300-30_2023.7z 7z 6509.09
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
7_upoważnienie.pdf pdf 450.22
8_katalog_pak_17_poz_1do4.pdf pdf 778.35
9_katalog_pak_17_poz_5do8.pdf pdf 2543.31
10. wniosek.pdf pdf 204.17
1_spis_treści.pdf pdf 445.8
2_formularz_oferty.pdf pdf 298.76
3_formularz_cenowy_17.pdf pdf 390.87
4_jedz.pdf pdf 91.16
5_oswiadczenie_zal_5.pdf pdf 363.05
6_KRS.pdf pdf 95.48
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Formularz cenowy_pakiet 29.pdf pdf 582.3
Formularz cenowy_pakiet 31.pdf pdf 421.99
Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem.pdf pdf 203.14
JEDZ.pdf pdf 93.63
Katalog_pakiety 29 i 31.pdf pdf 1995.27
Pełnomocnictwo_Adrianna Lech, Magdalena Krajniak, Marta Dobrowolska, Joanna Łubiarz-sig.pdf pdf 231.52
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
OFERTA LIMA_18092023.zip zip 2708.04
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
oferta podpisana Stryker.zip zip 8464.03
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
COMPLIMED Oferta Te 2300-30_2023-sig.zip zip 9079.08
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
form.ofertowy (1).pdf pdf 279.71
formularz_cenowy_pak. 32.pdf pdf 391.01
JEDZ (2).pdf pdf 255.39
JK pelnom. (1).pdf pdf 300.07
katal.1.pdf pdf 1155.73
katal.2.pdf pdf 1277.06
osw- art.5k.pdf pdf 331.88
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
oferta.surgtech. Te 2300.30.2023.zip zip 5118.98
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Zał. nr 5 - Katalogi-sig.pdf pdf 27045.2
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy-sig.pdf pdf 302.16
Zał. nr 2 - Formularze cenowee-sig.pdf pdf 746.83
Zał. nr 3 - JEDZ-sig.pdf pdf 273.26
Zał. nr 4 - Oświadczenie Wykoanwcy-sig.pdf pdf 352.26
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
OFERTA PLESZEW 19.09.23.zip zip 10081.77
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
ARNOMED OFERTA PLESZEW 2023.zip zip 2310.44

Announcements

2023-09-19 20:02 Magdalena Janicka Szanowni Państwo Informuję, że wszystkie oferty złożone w postępowaniu zostały upublicznione, i są widoczne na stronie prowadzonego postępowania.
2023-09-19 19:56 Magdalena Janicka Informacja z sesji otwarcia ofert.

Informacja z sesji o [...].xlsx

2023-09-19 10:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia znajduje się w załączniku.

kwota 19 09 2023.xl [...].xlsx

2023-09-13 12:57 Magdalena Janicka W załączeniu odpowiedzi na pytania Wykonawców, dotyczące przedmiotowego postępowania.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2023-09-11 11:11 Magdalena Janicka Zamawiający informuje o zmianie następujących terminów: termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 19.09.2023 r. godz. 10:00. Oferty zostaną otwarte tego samego dnia o godz. 10:10.

Sprostowanie 2023-OJ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1022