Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Przetarg 11/2023 Utylizacja odpadów przy ul. Filomatów 28 – usunięcie odpadów niebezpiecznych

Deadlines:
Published : 04-08-2023 13:00:00
Placing offers : 02-10-2023 09:00:00
Offers opening : 02-10-2023 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 01.08.2023r. pod Nr 2023 – 124568

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.08.2023r. pod Nr 2023/S 149 – 471474


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu DUUE.pdf pdf 124.65 2023-08-04 13:00:00 Proceeding
SWZ + załączniki.zip zip 9720.81 2023-08-04 13:00:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi (3).pdf pdf 288.03 2023-08-14 13:47:50 Public message
Pytania i odpowiedzi (4).pdf pdf 115.41 2023-08-14 13:47:50 Public message
Ogłoszenie dot. modyfikacji SWZ (2).pdf pdf 241.46 2023-08-14 13:47:50 Public message
Dokumenty po modyfikacji (2).zip zip 1173.26 2023-08-14 13:47:50 Public message
Ptyania i odpowiedzi (1).pdf pdf 243.51 2023-08-11 14:27:03 Public message
Pytania i odpowiedzi (2).pdf pdf 167.34 2023-08-11 14:27:03 Public message
Ogłoszenie dot. modyfikacji SWZ (1).pdf pdf 48.07 2023-08-11 14:27:03 Public message
Zał. Nr 9 po zmianie (1).pdf pdf 243.98 2023-08-11 14:27:03 Public message
Pytania i odpowiedzi (5).pdf pdf 53.32 2023-08-16 09:02:02 Public message
Ogłoszenie dot. modyfikacji SWZ (3).pdf pdf 220.36 2023-08-16 09:02:02 Public message
Ogłoszenie o zamówieniu ze zmianami DUUE (1).pdf pdf 85.88 2023-08-16 09:02:02 Public message
Dokumenty po modyfikacji (3).zip zip 753.76 2023-08-16 09:02:02 Public message
Pytania i odpowiedzi (6).pdf pdf 94.48 2023-08-18 11:47:10 Public message
Pytania i odpowiedzi (7).pdf pdf 70.31 2023-08-21 10:35:33 Public message
Pytania i odpowiedzi (8).pdf pdf 32.08 2023-08-23 09:48:19 Public message
Pytania i odpowiedzi (9).pdf pdf 150.62 2023-08-28 12:36:43 Public message
Ogłoszenie dot. modyfikacji SWZ (4).pdf pdf 109.39 2023-08-28 12:36:43 Public message
Dokumenty po modyfikacji (4).zip zip 398.72 2023-08-28 12:36:43 Public message
Ogłoszenie dot. modyfikacji SWZ (5).pdf pdf 62.16 2023-08-30 09:02:47 Public message
Ogłoszenie o zamówieniu ze zmianami DUUE (2).pdf pdf 65.74 2023-08-30 09:02:47 Public message
Dokumenty po modyfikacji (5).zip zip 532.87 2023-08-30 09:02:47 Public message
Pytania i odpowiedzi (10).pdf pdf 50.3 2023-09-01 13:05:12 Public message
Ogłoszenie dot. modyfikacji SWZ (6).pdf pdf 54.03 2023-09-01 13:05:12 Public message
Dokumenty po modyfikacji (6).zip zip 540.62 2023-09-01 13:05:12 Public message
Pytania i odpowiedzi (11).pdf pdf 150.2 2023-09-08 12:40:58 Public message
Ogłoszenie dot. modyfikacji SWZ (7).pdf pdf 59.8 2023-09-08 12:40:58 Public message
Dokumenty po modyfikacji (7).zip zip 3784.91 2023-09-08 12:40:58 Public message
Ogłoszenie dot. modyfikacji SWZ (8).pdf pdf 61.59 2023-09-13 09:05:43 Public message
Ogłoszenie o zamówieniu ze zmianami DUUE (3).pdf pdf 65.47 2023-09-13 09:05:43 Public message
Dokumenty po modyfikacji (8).zip zip 540.74 2023-09-13 09:05:43 Public message
Ogłoszenie dot. unieważnienia przetargu.pdf pdf 40.54 2023-09-22 10:45:51 Public message

Announcements

2023-09-22 10:48 Maciej Kutrzyk Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Postępowanie przetargowe unieważnione zgodnie z wcześniejszym komunikatem (UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU)
2023-09-22 10:45 Maciej Kutrzyk Ogłoszenie dot. unieważnienia przetargu nr 11/2023

Ogłoszenie dot. unie [...].pdf

2023-09-13 09:05 Maciej Kutrzyk Ogłoszenie dot. modyfikacji SWZ (8), Ogłoszenie o zamówieniu ze zmianami DUUE (3), Dokumenty po modyfikacji (8)

Ogłoszenie dot. mody [...].pdf

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

Dokumenty po modyfik [...].zip

2023-09-08 12:40 Maciej Kutrzyk Pytania i odpowiedzi (11), Ogłoszenie dot. modyfikacji SWZ (7), Dokumenty po modyfikacji (7)

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Ogłoszenie dot. mody [...].pdf

Dokumenty po modyfik [...].zip

2023-09-01 13:05 Maciej Kutrzyk Pytania i odpowiedzi (10), Ogłoszenie dot. modyfikacji SWZ (6), Dokumenty po modyfikacji (6)

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Ogłoszenie dot. mody [...].pdf

Dokumenty po modyfik [...].zip

2023-08-30 09:02 Maciej Kutrzyk Ogłoszenie dot. modyfikacji SWZ (5), Ogłoszenie o zamówieniu ze zmianami DUUE (2), Dokumenty po modyfikacji (5)

Ogłoszenie dot. mody [...].pdf

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

Dokumenty po modyfik [...].zip

2023-08-28 12:36 Maciej Kutrzyk Pytania i odpowiedzi (9), Ogłoszenie dot. modyfikacji SWZ (4), Dokumenty po modyfikacji (4)

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Ogłoszenie dot. mody [...].pdf

Dokumenty po modyfik [...].zip

2023-08-23 09:48 Maciej Kutrzyk Pytania i odpowiedzi (8)

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2023-08-21 10:35 Maciej Kutrzyk Pytania i odpowiedzi (7)

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2023-08-18 11:47 Maciej Kutrzyk Pytania i odpowiedzi (6)

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2023-08-16 09:02 Maciej Kutrzyk Pytania i odpowiedzi (5), Ogłoszenie dot. modyfikacji SWZ (3), Ogłoszenie o zamówieniu ze zmianami DUUE (1), Dokumenty po modyfikacji (3)

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Ogłoszenie dot. mody [...].pdf

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

Dokumenty po modyfik [...].zip

2023-08-14 13:47 Maciej Kutrzyk Pytania i odpowiedzi (3) i (4), Ogłoszenie dot. modyfikacji SWZ (2), Dokumenty po modyfikacji (2)

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Ogłoszenie dot. mody [...].pdf

Dokumenty po modyfik [...].zip

2023-08-11 14:27 Maciej Kutrzyk Pytania i odpowiedzi (1) i (2), Ogłoszenie dot. modyfikacji SWZ (1), Załącznik Nr 9 po zmianie (1)

Ptyania i odpowiedzi [...].pdf

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Ogłoszenie dot. mody [...].pdf

Zał. Nr 9 po zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 2220