Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 21/TP/U/2023 Świadczenie usług w zakresie napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu medycznego dla SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 3 pakiety

Deadlines:
Published : 03-08-2023 12:28:00
Placing offers : 18-08-2023 10:00:00
Offers opening : 18-08-2023 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 177.75 2023-08-03 12:28:00 Proceeding
SWZ 21 TP U 2023.pdf pdf 7572.68 2023-08-03 12:28:00 Proceeding
Załącznik nr 1- 21 TP U 2023 wersja edytowalna.doc doc 68 2023-08-03 12:28:00 Proceeding
Załącznik nr 2- 21 TP D 2023 wersja edytowalna.doc doc 45 2023-08-03 12:28:00 Proceeding
Załącznik nr 3- 21 TP U 2023 wersja edytowalna.doc doc 44 2023-08-03 12:28:00 Proceeding
Załącznik nr 4- 21 TP U 2023 wersja edytowalna.doc doc 44 2023-08-03 12:28:00 Proceeding
Załącznik nr 5- 21 TP U 2023 wersja edytowalna.doc doc 44.5 2023-08-03 12:28:00 Proceeding
Załącznik nr 6- 21 TP U 2023 wersja edytowalna.doc doc 126 2023-08-03 12:28:00 Proceeding
Załącznik nr 7- 21 TP U 2023 wersja edytowalna.doc doc 75 2023-08-03 12:28:00 Proceeding
Załącznik nr 8- 21 TP U 2023 wersja edytowalna.xlsx xlsx 14.68 2023-08-03 12:28:00 Proceeding
Informacja o zmianie terminu składania ofert 21 TP D 2023.pdf pdf 162.07 2023-08-09 12:53:36 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.32 2023-08-09 12:53:36 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 2082.16 2023-08-09 13:42:42 Public message
Zawiadomienie o modyfikacji Załącznika nr 6 do SWZ 21 TP U 2023.pdf pdf 229.78 2023-08-09 13:45:23 Public message
Załącznik nr 6- 21 TP U 2023 wersja edytowalna - po modyfikacji 09.08.2023.doc doc 125.5 2023-08-09 13:45:23 Public message
Zawiadomienie o modyfikacji Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 181.12 2023-08-11 12:34:45 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ - po modyfikacji 11.08.2023.pdf pdf 2069.6 2023-08-11 12:34:45 Public message
Zawiadomienie o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 21 TP U 2023.pdf pdf 189.07 2023-08-17 13:59:25 Public message
Informacja z otwarcia ofert 21 TP U 2023.pdf pdf 193.49 2023-08-18 12:00:35 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu 3 21 TP U 2023.pdf pdf 188.9 2023-08-22 13:49:00 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 21 TP U 2023.pdf pdf 384.97 2023-09-07 13:29:54 Public message

Announcements

2023-09-07 13:29 Karolina Idryjan Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z zestawieniem ofert

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-08-22 13:49 Anita Wiczk Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 3.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2023-08-18 12:00 Karolina Idryjan Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-17 13:59 Karolina Idryjan Zawiadomienie o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Zawiadomienie o kwoc [...].pdf

2023-08-11 12:34 Anita Wiczk Zawiadomienie o modyfikacji Wyjaśnienia treści SWZ

Zawiadomienie o mody [...].pdf

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2023-08-09 13:45 Anita Wiczk Zawiadomienie o modyfikacji Załącznika nr 6 do SWZ

Zawiadomienie o mody [...].pdf

Załącznik nr 6- 21 T [...].doc

2023-08-09 13:42 Anita Wiczk Wyjaśnienie treści SWZ

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2023-08-09 12:53 Anita Wiczk Informacja o zmianie terminu składania ofert

Informacja o zmianie [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-08-09 12:51 Anita Wiczk The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 378