Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.11.2023 „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabiny-Zameczek, gmina Suchy Dąb”

Marcin Raczkiewicz
Gmina Suchy Dąb
Deadlines:
Published : 01-08-2023 11:53:00
Placing offers : 16-08-2023 09:15:00
Offers opening : 16-08-2023 09:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_ZP.271.11.2023_Wodociąg Grabiny_Zameczek.docx docx 107.22 2023-08-01 11:53:00 Proceeding
SWZ_ZP.271.11.2023_Wodociąg Grabiny_Zameczek.pdf pdf 748.11 2023-08-01 11:53:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf pdf 57.16 2023-08-01 11:53:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Wzór umowy- Wodociąc.docx docx 125.17 2023-08-01 11:53:07 Proceeding
Załączniki_2-9_Budowa Wodociągu w miejscowości Grabiny-Zameczek .docx docx 104.96 2023-08-01 11:53:07 Proceeding
Załącznik nr 10 do postępowania ZP.271.11.2023.zip zip 22004.38 2023-08-02 12:42:56 Public message
Informacja z otwarcia ofert ZP.271.11.2023.pdf pdf 367.85 2023-08-16 12:08:40 Public message
Wybór oferty najkorzystniejszej ZP.271.11.2023 Wodociąg .pdf pdf 422.76 2023-09-13 11:29:19 Public message

Announcements

2023-09-13 11:29 Marcin Raczkiewicz Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Wybór oferty najkorz [...].pdf

2023-08-16 12:08 Marcin Raczkiewicz Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-16 09:15 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 170.000,00 zł.
2023-08-02 12:42 Marcin Raczkiewicz Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 10 do p [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 566