Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GKiOŚ.271.13.2023 Remont drogi gminnej 290946 K "Kamionka Wielka - Rachelówka" w km od 0+0,00 do 0+590,00 w miejscowości Kamionka Wielka, Gmina Kamionka Wielka w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Deadlines:
Published : 27-07-2023 12:08:00
Placing offers : 14-08-2023 09:00:00
Offers opening : 14-08-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 157.57 2023-07-27 12:08:00 Proceeding
1. SWZ - Remont drogi gminnej Rachelówka.pdf pdf 516.74 2023-07-27 12:08:00 Proceeding
1.1. zał. nr 1 - Dokumentacja techniczna.zip zip 3349.42 2023-07-27 12:08:00 Proceeding
1.2. zał. nr 2 - Wzór umowy.pdf pdf 429.59 2023-07-27 12:08:00 Proceeding
1.3. - 1.9. - zał. nr 3 - zał. nr 9.zip zip 347.28 2023-07-27 12:08:00 Proceeding
1.Wyjaśnienia treści SWZ - 09.08.2023 r..pdf pdf 166.68 2023-08-09 12:01:29 Public message
Zał. nr 1 - Projekt organizacji ruchu.zip zip 2820.75 2023-08-10 07:52:00 Public message
2.Zmiana treści SWZ - 10.08.2023 r..pdf pdf 143.24 2023-08-10 09:09:34 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.78 2023-08-10 09:09:34 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #798969.pdf pdf 182.73 2023-08-14 13:23:02 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty GKiOŚ.271.13.2023.pdf pdf 341.27 2023-08-17 12:49:19 Public message

Announcements

2023-08-17 12:49 Jarosław Strojny Zamawiający przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-08-14 13:23 Jarosław Strojny Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-14 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 499 952,21 zł brutto.
2023-08-10 09:09 Jarosław Strojny Zamawiający przekazuje zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia oraz przedłużenie terminu składania ofert z dnia 10.08.2023 r. wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia.

2.Zmiana treści SWZ [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2023-08-10 07:52 Jarosław Strojny Zamawiający udostępnia zatwierdzony Projekt docelowej organizacji ruchu. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, ze zatwierdzony egzemplarz Projektu jest tożsamy z egzemplarzem udostępnionym wraz z SWZ.

Zał. nr 1 - Projekt [...].zip

2023-08-09 12:01 Jarosław Strojny Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia z dnia 09.08.2023 r.

1.Wyjaśnienia treści [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 413