Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Upowszechnianie oferty zachodniopomorskiej gospodarki turystycznej w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej i środkach masowego przekazu

Deadlines:
Published : 26-07-2023 14:35:00
Placing offers : 04-08-2023 12:00:00
Offers opening : -
Procedure: Szacowanie wartości zamówienia
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.  Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podmiotu, którego zadaniem będzie upowszechnianie oferty zachodniopomorskiej gospodarki turystycznej w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej i środkach masowego przekazu, zgodnie z wstępnie określonymi parametrami stanowiącymi przedmiot OPZ (załącznik nr 1).

Informujemy, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że odpowiedź na niniejsze postępowanie o charakterze szacowania ceny może skutkować:

  • zaproszeniem do złożenia oferty lub/i 

  • zaproszeniem do negocjacji warunków umownych lub 

  • zawarciem umowy, której przedmiot został określony w niniejszym postępowaniu. 

W przypadku pytań:

  • technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 91 433 41 26. 

  • związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zał. nr 1_kampania OPZ.docx docx 68.29 2023-07-26 14:35:00 Proceeding
zał. nr 2_formularz szacowania_kampania.doc doc 106 2023-07-26 14:35:00 Proceeding
Informacja o szacowaniu wartości zamówienia.pdf pdf 300.82 2023-07-26 14:35:00 Proceeding
Informacja o szacowaniu wartości realizacji kampanii - przedłużenie terminu.pdf pdf 297.66 2023-08-01 14:19:56 Public message

Announcements

2023-08-01 14:19 Sławomir DOBURZYŃSKI Przekazuję informację o przedłużenie terminu szacowania wartości zamówienia do dnia 04.08.2023 roku do godziny 12:00.
Sławomir Doburzyński
Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna

Informacja o szacowa [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - Oczekiwany termin realizacji 7 dni. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować możliwie najszybszy termin realizacji (0)
3 Wstępny opis przedmiotu zamówienia - Jeżeli w załączonym wstępnym opisie przedmiotu zamówienia zamawiający nie ujął wszystkich istotnych czynników kosztotwórczych, proszę o stosowny komentarz (0)
4 Gwarancja - Oczekiwany okres gwarancji 24 miesiące. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować alternatywne warunki gwarancyjne (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 219