Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NP-50-10/2023 Naprawa uszkodzonej w wyniku pożaru instalacji elektrycznej i AKPiA (budynek dmuchaw na Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie)

Deadlines:
Published : 25-07-2023 08:46:00
Placing offers : 01-08-2023 10:00:00
Offers opening : 01-08-2023 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Zaproszenie

Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o. informują, że mają zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł, którego przedmiotem jest: Naprawa uszkodzonej w wyniku pożaru instalacji elektrycznej i AKPiA (budynek dmuchaw na Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie)

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia zawarcia umowy

Okres gwarancji wynosi: 48 miesięcy

Warunki płatności: przelewem 30 dni od daty otrzymania faktury

Zapraszamy do złożenia oferty wg załączonego formularza ofertowego
do dnia: 01.08.2023 r. do godz. 10:00

Formularz należy podpisać podpisem zaufanym, osobistym lub kwalaifikowanym.

Wszelkich informacji dotyczących ogłoszenia udziela:

Krzysztofa Gut e-mail: krzysztofa.gut@wodymiejskie.stargard.pl

Wszelkich informacji w sprawach technicznych udziela:

Waldemar Jackiewicz e-mail: waldemar.jackiewicz@wodymiejskie.stargard.pl

 

Załączniki:

1.       Formularz ofertowy

2.       Opis przedmiotu zamówienia

3.       Wzór umowy

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
NP-50-10.2023 Zaproszenie.pdf pdf 143.61 2023-07-25 08:46:00 Proceeding
NP-50-10.2023 Formularz ofertowy.docx docx 16.26 2023-07-25 08:46:00 Proceeding
NP-50-10.2023 Formularz ofertowy (pdf).pdf pdf 97.62 2023-07-25 08:46:00 Proceeding
NP-50-10.2023 Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 83.44 2023-07-25 08:46:00 Proceeding
NP-50-10.2023 Wzór umowy.pdf pdf 96.41 2023-07-25 08:46:00 Proceeding
NP-50-10.2023 WYJAŚNIENIA SWZ II..pdf pdf 120.36 2023-07-31 07:09:42 Public message
NP-50-10.2023 WYJAŚNIENIA SWZ I.pdf pdf 137.11 2023-07-27 12:13:55 Public message
NP-50-10.2023 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 195.75 2023-08-21 07:57:36 Public message

Announcements

2023-08-21 07:57 Krzysztofa Gut Dzień dobry,
w załączeniu przekazuję zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

NP-50-10.2023 Zawiad [...].pdf

2023-07-31 07:09 Krzysztofa Gut W załączeniu przekazuję wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego.

NP-50-10.2023 WYJAŚN [...].pdf

2023-07-31 07:07 Krzysztofa Gut The message was withdrawn by the Buyer.
2023-07-27 12:13 Krzysztofa Gut W załączeniu przekazuję wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

NP-50-10.2023 WYJAŚN [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Naprawa uszkodzonej w wyniku pożaru instalacji elektrycznej i AKPiA (budynek dmuchaw na Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie) Należy wskazać kwotę wynikającą z uzupełnionego formularza ofertowego. Formularz ofertowy należy podpisać podpisem osobistym, zaufanym lub kwalifikowanym. 1 building work - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 60 dni od dnia zawarcia umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczamy, iż akceptujemy 48 miesięczny okres gwarancji na wykonane przez nas prace. - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
6 Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)

The number of page views: 476