Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: KI.271.4.2023 Remont przepustu w km 1+540 w ciągu drogi gminnej 116146 R Leszczyny - Sopotnik

Sebastian Kątek
Gmina Fredropol
Deadlines:
Published : 24-07-2023 09:41:00
Placing offers : 09-08-2023 10:00:00
Offers opening : 09-08-2023 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 7b umowa PGWWP.pdf pdf 2361.51 2023-07-24 09:41:00 Proceeding
Załącznik nr 7c STWiORB Leszczyny.pdf pdf 1937.27 2023-07-24 09:41:00 Proceeding
załącznik nr 8 Przedmiar.pdf pdf 245.39 2023-07-24 09:41:00 Proceeding
Załączniki nr 1 do 5 do SWZ.doc doc 69 2023-07-24 09:41:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2023BZP 0032111201 z dnia 2023-07-24.pdf pdf 183.28 2023-07-24 09:41:00 Proceeding
SWZ KI.271.4.2023 Remont przepustu w km 1+540 116146 R w ciągu drogi gminnej Leszczyny Sopotnik.pdf pdf 246.38 2023-07-24 09:41:00 Proceeding
załącznik nr 6 - wzór umowy.doc doc 331 2023-07-24 09:41:00 Proceeding
Załącznik nr 7a Zgłoszenie i mapy.pdf pdf 3503.39 2023-07-24 09:41:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #797103.pdf pdf 34.93 2023-08-09 11:05:12 Public message
Informacja z otwarcia ofert poprawione - Postępowanie #797103.pdf pdf 36.53 2023-08-09 11:36:52 Public message
wybór najkorzystniejszej oferty i odrzucenia .pdf pdf 66.38 2023-08-30 12:35:47 Public message

Announcements

2023-08-30 12:35 Sebastian Kątek KI.271.4.2023
Fredropol, 30.08.2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
oraz o ofertach odrzuconych

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: KI.271.4.2023.
Nazwa zadania:
Remont przepustu w km 1+540 w ciągu drogi gminnej 116146
R Leszczyny - Sopotnik

Na podstawie art. 253 ust. 1 punkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Gmina Fredropol informuje, co następuje:
Wybrano ofertę najkorzystniejszą złożoną przez Wykonawcę:
TECHART Sp. z o.o.
Piwoda 150,
37-522 Wiązownica

wybór najkorzystniej [...].pdf

2023-08-30 09:22 Sebastian Kątek The message was withdrawn by the Buyer.
2023-08-09 11:36 Sebastian Kątek Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie omyłki poprawiony.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-09 11:05 Sebastian Kątek Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-09 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 246 808,53 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 410