Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS-ZP/GG/351-57/2023 TP/U/S Usługa przeprowadzenia superwizji część 1 i 2

Deadlines:
Published : 14-07-2023 11:29:00
Placing offers : 24-07-2023 09:00:00
Offers opening : 24-07-2023 10:00:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 


Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00 SWZ.pdf pdf 1043.76 2023-07-14 11:29:00 Proceeding
01_OPZ superwizja.pdf pdf 528.66 2023-07-14 11:29:00 Proceeding
02 Zał. nr 2. Wzór umowy wraz z załącznikami.pdf pdf 827.84 2023-07-14 11:29:00 Proceeding
04 Zał. nr 4. Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 32.2 2023-07-14 11:29:00 Proceeding
05 Zał. nr 5. Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 37.13 2023-07-14 11:29:00 Proceeding
06 Zał. nr 6. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem.docx docx 16.81 2023-07-14 11:29:00 Proceeding
07 Zał. nr 7 do SWZ - Zobowiązanie (podmiot trzeci).docx docx 29.98 2023-07-14 11:29:00 Proceeding
08 Zał. nr 8 do SWZ - Oświadczenie (realizacja zamówienia - wykonawcy wspólni).doc doc 67.5 2023-07-14 11:29:00 Proceeding
09 Zał. nr 9.1 i 9.2. Wykaz osób.docx docx 24.14 2023-07-14 11:29:00 Proceeding
10 Zał. nr 10.1 i 10.2 Dodatkowe doświadczenie superwizora wykaz składany w celu uzyskania dodatkowych punktów.docx docx 27.23 2023-07-14 11:29:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 2023BZP 0030744701 z dnia 2023-07-14.pdf pdf 139.7 2023-07-14 11:29:00 Proceeding
03_Zał. nr 3 do SWZ Formularz ofertowy.docx docx 27.71 2023-07-14 11:29:00 Criterion
Informacja o kwocie_24072023 351-57-2023TP_U_S.pdf pdf 478.94 2023-07-24 09:13:09 Public message
Informacja z otwarcia ofert_24072023 351-57-2023TP_U_S.pdf pdf 488.95 2023-07-24 14:18:42 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 351-57_2023.pdf pdf 614.38 2023-08-18 16:29:36 Public message

Announcements

2023-08-18 16:29 Grzegorz Gębicki Szanowni Państwo, Zamawiający w załączeniu przesyła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-07-24 14:18 Grzegorz Gębicki W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-07-24 09:13 Grzegorz Gębicki W związku z upływem terminu składania ofert Zamawiający w załączeniu publikuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie_ [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required

03_Zał. nr 3 do SWZ [...].docx

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 688