Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Usługa eksploatacji instalacji zarządzanych przez ”EKO-REGION” sp. z o.o. / 2023

Gabriela Watała
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 14-07-2023 09:36:00
Placing offers : 21-08-2023 10:00:00
Offers opening : 21-08-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 202.78 2023-07-14 09:36:00 Proceeding
espd-request.xml xml 136.2 2023-07-14 09:36:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 426.43 2023-07-14 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy - Zadanie nr 1.xlsx xlsx 16.9 2023-07-14 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy - Zadanie nr 2.xlsx xlsx 21.33 2023-07-14 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy - Zadanie nr 3.xlsx xlsx 18.98 2023-07-14 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy - Zadanie nr 4.xlsx xlsx 19.49 2023-07-14 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy - Zadanie nr 5.xlsx xlsx 16.71 2023-07-14 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy - Zadanie nr 6.xlsx xlsx 16.2 2023-07-14 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Warunki techniczne - Zadanie nr 1.pdf pdf 120.58 2023-07-14 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Warunki techniczne - Zadanie nr 2.pdf pdf 204.92 2023-07-14 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Warunki techniczne - Zadanie nr 3.pdf pdf 173.77 2023-07-14 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Warunki techniczne - Zadanie nr 4.pdf pdf 159.46 2023-07-14 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Warunki techniczne - Zadanie nr 5.pdf pdf 171.1 2023-07-14 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Warunki techniczne - Zadanie nr 6.pdf pdf 126.02 2023-07-14 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy - zad. 1.7z 7z 669.36 2023-07-14 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy - zad. 2.7z 7z 900.65 2023-07-14 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy - zad. 3.7z 7z 753.27 2023-07-14 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy - zad. 4.7z 7z 669.83 2023-07-14 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy - zad. 5.7z 7z 680.99 2023-07-14 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy - zad. 6.7z 7z 591.65 2023-07-14 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 19.14 2023-07-14 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 16.03 2023-07-14 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 38.5 2023-07-14 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie dot. aktualności JEDZ.docx docx 17.57 2023-07-14 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie dotyczące Konsorcjum.docx docx 25.86 2023-07-14 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 18.33 2023-07-14 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Wykaz usług.docx docx 21.49 2023-07-14 09:36:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.31 2023-07-14 09:36:00 Proceeding
SWZ - modyfikacja.pdf pdf 435.07 2023-08-14 09:11:22 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu - sprostowanie.pdf pdf 117.46 2023-08-14 09:34:15 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Warunki techniczne - Zadanie nr 2 modyfikacja.pdf pdf 205.42 2023-08-14 09:45:29 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Warunki techniczne - Zadanie nr 4 modyfikacja.pdf pdf 160.35 2023-08-14 09:45:29 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Warunki techniczne - Zadanie nr 5 modyfikacja.pdf pdf 171.84 2023-08-14 09:45:29 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy- zad. 1 modyfikacja.pdf pdf 214.06 2023-08-14 09:47:17 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy- zad. 2 modyfikacja.pdf pdf 222.33 2023-08-14 09:47:17 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy- zad. 3 modyfikacja.pdf pdf 204.47 2023-08-14 09:47:17 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy- zad. 4 modyfikacja.pdf pdf 207.59 2023-08-14 09:47:17 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy- zad. 5 modyfikacja.pdf pdf 209.14 2023-08-14 09:47:17 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Projekt umowy- zad. 6 modyfikacja.pdf pdf 205.85 2023-08-14 09:47:17 Proceeding
Odpowiedź na pytania.pdf pdf 75.43 2023-08-01 14:40:39 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 61.7 2023-08-21 11:28:57 Public message
Informacja o wyniku postęp. - platforma.pdf pdf 77.3 2023-09-08 10:22:24 Public message
2023-OJS194-607740-pl.pdf pdf 208.4 2023-10-09 10:49:39 Public message

Announcements

2023-10-09 10:49 Małgorzata Podsiadła Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2023-OJS194-607740-p [...].pdf

2023-09-08 10:22 Gabriela Watała Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku [...].pdf

2023-08-21 11:28 Gabriela Watała Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-21 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 28 734 864,00 zł net / 35 343 882,72 zł brutto, w tym na poszczególne zadania:
- zadanie nr 1: 2 344 680,00 zł net / 2 883 956,40 zł brutto;
- zadanie nr 2: 11 479 860,00 zł net / 14 120 227,80 zł brutto;
- zadanie nr 3: 5 261 616,00 zł net / 6 471 787,68 zł brutto;
- zadnie nr 4: 7 763 004,00 zł net / 9 548 494,92 zł brutto,
- zadanie nr 5: 1 136 904,00 zł net / 1 398 391,92 zł brutto;
- zadanie nr 6: 748 800,00 zł net / 921 024,00 zł brutto.
2023-08-01 14:40 Małgorzata Podsiadła Odpowiedź na pytania

Odpowiedź na pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1018