Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/2551/23 Wykonywanie usług pralniczych

Deadlines:
Published : 12-07-2023 14:05:00
Placing offers : 24-07-2023 10:00:00
Offers opening : 24-07-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 93.38 2023-07-12 14:05:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 308.08 2023-07-12 14:05:00 Proceeding
zał. 1 - formularz ofertowy.doc doc 55 2023-07-12 14:05:00 Proceeding
zał. 2a- oświadczenia.doc doc 48.5 2023-07-12 14:05:00 Proceeding
zał. 2b- oświadczenia.doc doc 42.5 2023-07-12 14:05:00 Proceeding
zał. 3 - oświadczenie o aktualności informacji.docx docx 21.25 2023-07-12 14:05:00 Proceeding
zał. 5-wykaz.uslug.doc doc 34.5 2023-07-12 14:05:00 Proceeding
zał. 6-wykaz.urzadzen.doc doc 41.5 2023-07-12 14:05:00 Proceeding
zał. 7-wykaz.srodkow.transportu.doc doc 42 2023-07-12 14:05:00 Proceeding
zał. 4 - projektowane postanowienia umowy i załączniki.zip zip 67.41 2023-07-12 14:05:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 32.4 2023-07-18 12:45:49 Public message
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf pdf 278.59 2023-07-18 12:45:49 Public message
wyjaśnienia treści SWZ i zmiany.zip zip 663.83 2023-07-20 12:48:28 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 246.63 2023-07-24 11:19:40 Public message
informacja o wyniku postępowania.docx docx 2442.1 2023-08-08 12:54:22 Public message

Announcements

2023-08-08 12:54 Katarzyna Okoń Informacja o wyniku postępowania

informacja o wyniku [...].docx

2023-07-24 11:19 Tatiana Kocur Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-07-24 10:59 Tatiana Kocur The message was withdrawn by the Buyer.
2023-07-24 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 599 870,00 zł brutto.
2023-07-20 12:48 Tatiana Kocur Wyjaśnienia treści SWZ i zmiany.

wyjaśnienia treści S [...].zip

2023-07-18 12:45 Tatiana Kocur Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana terminu skład [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 438