Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WSSE.DEA OZPA 272.20.2023 Dostawa dygestoriów laboratoryjnych wraz z montażem do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi” Część 1: Dygestoria duże w ilości 2 szt. Część 2: Dygestoria średnie w ilości 3 szt.

Deadlines:
Published : 12-07-2023 09:24:00
Placing offers : 20-07-2023 10:00:00
Offers opening : 20-07-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 129.04 2023-07-12 09:24:00 Proceeding
SWZ.docx docx 327.81 2023-07-12 09:24:00 Proceeding
Załącznik nr 1 i 2 do SWZ Część 1.docx docx 263.1 2023-07-12 09:24:00 Proceeding
Załącznik nr 1 i 2 do SWZ Część 2.docx docx 263.24 2023-07-12 09:24:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.docx docx 255.48 2023-07-12 09:24:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 163.13 2023-07-14 13:47:13 Public message
odpowiedzi na pytania 2.pdf pdf 186.65 2023-07-17 14:21:05 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ Część 1 — zmiana.docx docx 255.32 2023-07-17 14:21:05 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ Część 2 —zmiana.docx docx 255.46 2023-07-17 14:21:05 Public message
Informacja z otwarcia ofert WSSE DEA OZPA 272.20.2023.pdf pdf 172.29 2023-07-20 11:43:16 Public message
informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 187.05 2023-07-21 07:53:22 Public message

Announcements

2023-07-21 07:53 Renata Kasprzak Informacja o wyniku postępowania.

informacja o wyniku [...].pdf

2023-07-20 11:43 Renata Kasprzak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-07-20 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę na:
Część 1: Dygestoria duże w ilości 2 szt. - 68 781,60 zł
Część 2: Dygestoria średnie w ilości 3 szt. - 87 809,70 zł
2023-07-17 14:21 Renata Kasprzak Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 2.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Załącznik nr 2 do SW [...].docx

Załącznik nr 2 do SW [...].docx

2023-07-14 13:47 Renata Kasprzak WYJAŚNIENIE
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 471