Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: KZB.360.1.32.2023 Zakup licencji na oprogramowanie do zdalnego odczytu wodomierzy.

Deadlines:
Published : 27-06-2023 09:03:00
Placing offers : 14-07-2023 10:00:00
Offers opening : 14-07-2023 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie dotyczące zamówienia.pdf pdf 32.04 2023-06-27 09:03:03 Proceeding
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 84.21 2023-06-27 09:03:05 Proceeding
Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 66.4 2023-06-27 09:03:14 Proceeding
Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy.docx docx 24.34 2023-06-27 09:03:16 Proceeding
Załącznik nr 3 - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 90.3 2023-06-27 09:03:18 Proceeding
Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna odnośnie ochrony danych osobowych.pdf pdf 41.5 2023-06-27 09:03:20 Proceeding
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf pdf 137.75 2023-07-14 10:05:30 Public message
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 152.72 2023-07-14 14:48:43 Public message
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 152.72 2023-07-14 14:49:58 Public message

Announcements

2023-07-14 14:50 Damian Baran Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postęp [...].pdf

2023-07-14 14:48 Damian Baran Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postęp [...].pdf

2023-07-14 10:05 Damian Baran Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 367