Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/1/pojazdy/2023 „Dostawa używanych pojazdów specjalistycznych dla PGKIM - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Aleksandra Adamska
Enmedia Aleksandra Adamska
Deadlines:
Published : 26-06-2023 12:43:00
Placing offers : 05-07-2023 11:00:00
Offers opening : 05-07-2023 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ podpisany.pdf pdf 486.78 2023-06-26 12:43:00 Proceeding
Załącznik nr 1A do SWZ_Opis przedmiotu zamówienia asenizacja 2023.docx docx 14.55 2023-06-26 12:43:00 Proceeding
Załącznik nr 1B do SWZ_Opis przedmiotu zamówienia śmieciarka 2023.docx docx 13.65 2023-06-26 12:43:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - projektowne postanowienia umowy.docx docx 28.95 2023-06-26 12:43:00 Proceeding
Załącznik nr 3A do SWZ - formularz ofertowy_I część zamówienia.docx docx 35.32 2023-06-26 12:43:00 Proceeding
Załącznik nr 3A.1 do SWZ - rozwiazania równoważne_ I część zamówienia.docx docx 22.62 2023-06-26 12:43:00 Proceeding
Załącznik nr 3B do SWZ - formularz ofertowy_II część zamówienia.docx docx 35.32 2023-06-26 12:43:00 Proceeding
Załącznik nr 3B.1 do SWZ - rozwiazania równoważne_ II część zamówienia.docx docx 22.62 2023-06-26 12:43:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 27.8 2023-06-26 12:43:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynalezności.docx docx 22.15 2023-06-26 12:43:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 19.94 2023-06-26 12:45:46 Public message
Ogłoszenie o zamówieniu 08db7605-8a47-da29-93ab-a500121b4119.pdf pdf 159.83 2023-06-26 12:45:46 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ podpis.pdf pdf 168.44 2023-06-29 09:59:29 Public message
Informacja z otwarcia ofert PGKiM Drezdenko-sig.pdf pdf 347.07 2023-07-05 11:40:00 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_na stronę.pdf pdf 233.74 2023-07-06 12:58:43 Public message
Ogloszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 89.14 2023-07-12 12:55:03 Public message

Announcements

2023-07-12 12:55 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogloszenie o wyniku [...].pdf

2023-07-06 12:58 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-07-05 11:40 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-07-05 11:00 Buyer message Zamawiający na zadanie przeznacza kwotę gross 615 000,00 PLN, w tym dla I części kwotę 270 600,00 PLN na II część kwotę 344 400,00 PLN.
2023-06-29 09:59 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje pytanie do SWZ wraz z wyjaśnieniem.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-06-26 12:45 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje dokumenty zamówienia oraz ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 6 do SW [...].docx

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 341