Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GSR.271.8.2023.KG Lipnowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Zamówienia Publiczne
Gmina Wielgie
Deadlines:
Published : 21-06-2023 13:48:00
Placing offers : 24-07-2023 09:00:00
Offers opening : 24-07-2023 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Analiza potrzeb.docx docx 224.18 2023-06-21 13:48:00 Proceeding
Lipnowska_GZ_SWZ.docx docx 135.52 2023-06-21 13:48:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 149.09 2023-06-21 13:48:00 Proceeding
Uzasadnienie_kryterium_cena.doc doc 30 2023-06-21 13:48:00 Proceeding
Zal_1a_Wykaz_PPE.xlsx xlsx 73.66 2023-06-21 13:48:00 Proceeding
Zal_1b_Wykaz_PPE.xlsx xlsx 24.57 2023-06-21 13:48:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_oferty.docx docx 41.9 2023-06-21 13:48:00 Proceeding
Zal_3_JEDZ.doc doc 226 2023-06-21 13:48:00 Proceeding
Zal_3a_Oswiadczenie_wykluczenie.doc doc 49 2023-06-21 13:48:00 Proceeding
Zal_3b_Oswiadczenie_podmiot_udostepniajacy.doc doc 45 2023-06-21 13:48:00 Proceeding
Zal_4_Wykaz_dostaw.docx docx 27.88 2023-06-21 13:48:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.docx docx 27.9 2023-06-21 13:48:00 Proceeding
Zal_6_1_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 37 2023-06-21 13:48:00 Proceeding
Zal_6_2_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 38.5 2023-06-21 13:48:00 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie.docx docx 28.32 2023-06-21 13:48:00 Proceeding
Zal_8_Projektowane_postanowienia_Umowy.docx docx 85.07 2023-06-21 13:48:00 Proceeding
Zal_8a_Projektowane_postanowienia_Umowy.docx docx 88.28 2023-06-21 13:48:00 Proceeding
Lipnowska_GZ_SWZ_ZMIANA.docx docx 105.17 2023-07-17 09:02:34 Proceeding
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 94.9 2023-07-17 09:02:34 Proceeding
Uzasadnienie_kryterium_cena_zmiana.doc doc 34.5 2023-07-17 09:02:34 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ 2.pdf pdf 7043.94 2023-07-17 09:02:34 Proceeding
Zal_1a_Wykaz_PPE _ZMIANA.xlsx xlsx 69.61 2023-07-17 09:02:34 Proceeding
Zal_2_Formularz_oferty_ZMIANA.docx docx 36.45 2023-07-17 09:02:34 Proceeding
Zal_8_Projektowane_postanowienia_Umowy_ZMIANA.docx docx 68.14 2023-07-17 09:02:34 Proceeding
Zal_8a_Projektowane_postanowienia_Umowy_ZMIANA.docx docx 71.11 2023-07-17 09:02:34 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 3545.84 2023-07-07 12:04:27 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ 3.pdf pdf 479.27 2023-07-17 15:30:15 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ 4.pdf pdf 555.3 2023-07-20 15:28:02 Public message
Protokół otwarcia ofert cz. I.pdf pdf 587.11 2023-07-24 10:13:03 Public message
Protokół otwarcia ofert cz. II.pdf pdf 589.05 2023-07-24 10:13:48 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. I.pdf pdf 787.67 2023-08-09 14:49:37 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. II.pdf pdf 769.76 2023-08-09 14:49:37 Public message

Announcements

2023-08-09 14:49 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze oferty cz. I i II

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-07-24 10:13 Zamówienia Publiczne Protokół otwarcia ofert cz. II

Protokół otwarcia of [...].pdf

2023-07-24 10:13 Zamówienia Publiczne Protokół otwarcia ofert cz. I

Protokół otwarcia of [...].pdf

2023-07-24 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę w wysokości część I 4 776 859,43 zł oraz część II 445 366,71 zł
2023-07-20 15:28 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia treści SWZ 4

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-07-17 15:30 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia treści SWZ 3

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2023-07-17 14:00 Zamówienia Publiczne The message was withdrawn by the Buyer.
2023-07-17 09:03 Zamówienia Publiczne Dodano odpowiedzi na pytania, dokonano sprostowania ogłoszenia, SWZ oraz załączników.
2023-07-07 12:04 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienia treści SWZ

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 727