Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OR.272.2.2023 Wągrowiecka Grupa Zakupowa.Kompleksowa dostawa gazu ziemnego.

Deadlines:
Published : 12-07-2023 12:00:00
Placing offers : 08-08-2023 10:00:00
Offers opening : 08-08-2023 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2023-OJS132-421350-pl.pdf pdf 218.4 2023-07-12 12:00:00 Proceeding
SWZ_WAGROWIECKA GZ OR.272.2.2023.pdf pdf 533.59 2023-07-12 12:00:00 Proceeding
Zal_ nr 1 - nr 9 do SWZ.OR.272.2.2023.zip zip 435.34 2023-07-12 12:00:00 Proceeding
Zal_ nr 10 do SWZ.OR.272.2.2023.zip zip 71244.04 2023-07-12 12:00:00 Proceeding
WGZ_Zawiadomienie_zmiana_SWZ.pdf pdf 124.6 2023-07-28 09:29:05 Public message
Zal_1a_Wykaz_PPG_ZMIANA.xlsx xlsx 104.36 2023-07-28 09:29:05 Public message
Zal_1b_Wykaz_PPG_ZMIANA.xlsx xlsx 98.02 2023-07-28 09:29:05 Public message
Zal_2_2a_2b_Formularz_oferty_ZMIANA.doc doc 488 2023-07-28 09:29:05 Public message
Zal_9_Umowa_ZMIANA.doc doc 212.5 2023-07-28 09:29:05 Public message
01_Chodzież_Powiat _zmiana_62b.pdf pdf 1332.81 2023-07-28 09:29:05 Public message
02_Łubowo_Gmina zmiana_62b.pdf pdf 1332.81 2023-07-28 09:29:05 Public message
03_Wyrzysk_Gmina_zmiana_62b.pdf pdf 402.92 2023-07-28 09:29:05 Public message
2023-OJS144-458437-pl (Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu).pdf pdf 121.45 2023-07-28 09:24:17 Public message
WGZ_pytania wyjaśnienia i zmiana treści SWZ.pdf pdf 284.84 2023-07-28 09:27:34 Public message
Zawiadomienie_zmiana_02_SWZ.pdf pdf 108.72 2023-08-01 10:30:10 Public message
Zal_2_2a_2b_Formularz_oferty_ZMIANA_02.doc doc 488 2023-08-01 10:30:10 Public message
informacja z otwarcia ofert OR.272.2.2023.pdf pdf 140.97 2023-08-08 11:36:31 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty OR.272.2.2023 (strona).pdf pdf 123.67 2023-08-28 11:15:38 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2023-OJS196-613390-pl.pdf pdf 191.33 2023-10-12 08:08:43 Public message

Announcements

2023-10-12 08:08 Dariusz Trojanowski Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-08-28 11:15 Dariusz Trojanowski Zamawiający zamieszcza zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-08-08 11:36 Dariusz Trojanowski Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2023-08-08 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwoty w wysokości: Część 1 zamówienia - 8816654,03 zł , Część 2 zamówienia - 7599997,28 zł
2023-08-01 10:30 Dariusz Trojanowski Zamawiający zawiadamia o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zawiadomienie_zmiana [...].pdf

Zal_2_2a_2b_Formular [...].doc

2023-07-28 09:29 Dariusz Trojanowski Zamawiający zawiadamia o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

WGZ_Zawiadomienie_zm [...].pdf

Zal_1a_Wykaz_PPG_ZMI [...].xlsx

Zal_1b_Wykaz_PPG_ZMI [...].xlsx

Zal_2_2a_2b_Formular [...].doc

Zal_9_Umowa_ZMIANA.d [...].doc

01_Chodzież_Powiat _ [...].pdf

02_Łubowo_Gmina zmia [...].pdf

03_Wyrzysk_Gmina_zmi [...].pdf

2023-07-28 09:27 Dariusz Trojanowski Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na zadane pytania do treści SWZ

WGZ_pytania wyjaśnie [...].pdf

2023-07-28 09:24 Dariusz Trojanowski Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu

2023-OJS144-458437-p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 472