Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/32b/2023 Kosiarka + zestaw kół bliźniaczych tylnych (wózek jezdny)

Deadlines:
Published : 20-06-2023 08:24:00
Placing offers : 26-06-2023 12:00:00
Offers opening : 26-06-2023 12:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zaprasza do zapoznania się z dokumentami i złożenia oferty: na zakup i dostawę kosiarki + zestawu kół bliźniaczych tylnych (wózek jezdny).

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień.

Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:


1) Ramię wysięgnikowe Kuhn Agri-Longer GII 6045P + wózek jezdny:

- Zasięg pracy ramienia - 5,90m;

- minimalne zapotrzebowanie na moc ciągnika 70 KM;
- minimalna masa ciągnika 3,5t;

- 3 punktowy układ zawieszenia, półautomatyczna belka zaczepowa wraz ze stabilizatorami;

- zderzaki z oświetleniem drogowym;

- wysokość transportowa około 4,00 m

- masa własna około 1400 kg;

- pojemność zbiornika oleju 70l, chłodnica oleju 12 kW;


2) Głowica tnąca

- szerokość robocza 1,20m;

- rotor uniwersalny 60 noży Y;

- wał kopiujący o średnicy 140mm;

- moc rotora 45KM;

- regulowana osłona głowicy;

- system szybkiej wymiany noży;


3) Zestaw kół bliźniaczych tylnych

- komplet felg z pierścieniami dystansowymi i sprzęgami, po 4 sztuki na koło, z oponami radialnymi Petlas, rozmiar kół 18.4 R38.


4) Maszyna fabrycznie nowa.

5) Warunki gwarancji: min 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru;

6) Dostawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny;

7) Miejsce dostawy: ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz.


Osoba do kontaktu: p. Anna Kurz – tel. 62 760 80 67.


Oświadczenia i dokumenty jakie powinni dostarczyć Dostawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu:


1) Kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.
2) Zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 1).
3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2).
4) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3).

5) Karty katalogowe sprzętu.


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Umowa.doc doc 99.5 2023-06-20 08:24:00 Proceeding
Załącznik nr 1-2.docx docx 20.06 2023-06-20 08:24:00 Proceeding
Zestawienie ofert - kosiarka.pdf pdf 221.37 2023-06-26 13:16:51 Public message
Dokumentacja podstawowych czynności postępowania - kosiarka.pdf pdf 891.37 2023-06-29 09:25:16 Public message

Announcements

2023-06-29 09:29 Anna Kędzia Dzień dobry.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Kaliszu dziękuje za złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym
w trybie zapytania ofertowego poza procedurą przetargową ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z §5 pkt II Regulaminu Udzielania Zamówień na sprzedaż i dostawę kosiarki wraz z zestawem kół bliźniaczych tylnych (wózek jezdny).
Komisja Przetargowa wybrała ofertę Państwa firmy.

Z poważaniem
Anna Kędzia
2023-06-29 09:25 Anna Kędzia Rozstrzygnięcie postępowania

Dokumentacja podstaw [...].pdf

2023-06-26 13:16 Anna Kędzia Zestawienie ofert

Zestawienie ofert - [...].pdf

2023-06-26 11:45 Anna Kędzia Link do transmisji z otwarcia postępowania: https://youtube.com/live/wvr3fmhSzw0?feature=share

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Kosiarka + zestaw kół bliźniaczych tylnych (wózek jezdny) - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2797 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 31.07.2023r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Gwarancja - min 12 - miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub podać inny (dłuższy) okres obowiązywania gwarancji (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 365