Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PNEE1-2024/2025. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2025r.,

Jacek Sochacki
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy
Deadlines:
Published : 27-06-2023 09:32:00
Placing offers : 26-07-2023 10:00:00
Offers opening : 26-07-2023 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Brodnica_SWZ_2024_2025.pdf pdf 874.9 2023-06-27 09:32:00 Proceeding
Ogloszenie_o_zamowieniu_2023-OJS121-382905-pl.pdf pdf 168.7 2023-06-27 09:32:00 Proceeding
Zal_1a_Wykaz_PPE.xlsx xlsx 19.79 2023-06-27 09:32:00 Proceeding
Zal_1b_Wykaz_PPE.xlsx xlsx 20.68 2023-06-27 09:32:00 Proceeding
Zal_2_Formularz_oferty.docx docx 36.87 2023-06-27 09:32:00 Proceeding
Zal_3_JEDZ.doc doc 223 2023-06-27 09:32:00 Proceeding
Zal_3a_Oswiadczenie_wykluczenie.doc doc 54 2023-06-27 09:32:00 Proceeding
Zal_3b_Oswiadczenie_podmiot_udostepniajacy.doc doc 45.5 2023-06-27 09:32:00 Proceeding
Zal_4_Wykaz_dostaw.docx docx 28.07 2023-06-27 09:32:00 Proceeding
Zal_5_Oswiadczenie_Grupa_kapitalowa.docx docx 22.84 2023-06-27 09:32:00 Proceeding
Zal_6_1_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 41 2023-06-27 09:32:00 Proceeding
Zal_6_2_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 43 2023-06-27 09:32:00 Proceeding
Zal_7_Oswiadczenie_wspolnie.docx docx 22.9 2023-06-27 09:32:00 Proceeding
Zal_8_Projektowane_postanowienia_Umowy.pdf pdf 673.07 2023-06-27 09:32:00 Proceeding
Pytania_i_odpowiedzi_01.docx docx 23.43 2023-07-13 11:31:12 Public message
INFORMACJA_OTWARCIE_OFERT.pdf pdf 436 2023-07-26 11:52:08 Public message
WYBOR.pdf pdf 565.03 2023-08-07 12:01:41 Public message
2023-OJS185-579215-pl.pdf pdf 141.77 2023-09-26 13:49:30 Public message

Announcements

2023-09-26 13:49 Jacek Sochacki Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2023-OJS185-579215-p [...].pdf

2023-08-07 12:01 Jacek Sochacki Informacja o wyborze oferty na część 1 i część 2 zamówienia

WYBOR.pdf

2023-07-26 11:52 Jacek Sochacki Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA_OTWARCIE_ [...].pdf

2023-07-26 10:00 Buyer message Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
1) na część 1 zamówienia - Dostawa energii elektrycznej w roku 2024 5 843 091,38
2) na część 2 zamówienia - Dostawa energii elektrycznej w roku 2025 5 348 675,96
2023-07-13 11:31 Jacek Sochacki 13.07.2023 - Pytania i odpowiedzi

Pytania_i_odpowiedzi [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 835