Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IR.271.19.2023.RS "Budowa Krośnieńskiej Winoteki” w formule zaprojektuj i wybuduj

Deadlines:
Published : 05-07-2023 12:11:00
Placing offers : 21-07-2023 10:00:00
Offers opening : 21-07-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu UZP.pdf pdf 78.36 2023-07-05 12:11:00 Proceeding
SWZ_Winoteka RS-sig.pdf pdf 1227.26 2023-07-05 12:11:00 Proceeding
Zał_1_9.zip zip 870.09 2023-07-05 12:11:00 Proceeding
Zał_10.zip zip 935.37 2023-07-05 12:11:00 Proceeding
Unieważnienie postępowania RS-sig (3).pdf pdf 673.98 2023-07-21 10:44:21 Public message
Unieważnienie postępowania RS-sig (3).pdf pdf 673.98 2023-07-21 10:45:37 Public message

Announcements

2023-07-21 10:45 Ryszard Słupski Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Na ogłoszone postępowanie nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta. Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczeniu udziału w postępowaniu albo żadnej oferty”.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2023-07-21 10:44 Ryszard Słupski Informacja o unieważnieniu postępowania.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2023-07-21 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia kwotę 280 tys. zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 388