Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00245832/01/P Rozbudowa i przebudowa budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej PSP w Mielcu

Marek Pietryka
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie Department: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu
Deadlines:
Published : 06-06-2023 14:21:00
Placing offers : 03-07-2023 09:00:00
Offers opening : 03-07-2023 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu KP PSP w Mielcu.pdf pdf 209.86 2023-06-06 14:21:00 Proceeding
SWZ KP PSP w Mielcu -Rozbudowa i przebudowa budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej PSP w Mielcu.pdf pdf 987.52 2023-06-06 14:21:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Cz. I - Projekt budowlany, techniczny, wykonawczy.zip zip 33710.49 2023-06-06 14:21:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Cz. III - Przedmiar.zip zip 705 2023-06-06 14:21:00 Proceeding
Załącznik_do_SWZ nr 7 - projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 578.63 2023-06-06 14:21:00 Proceeding
Załączniki_do_SWZ nr 1,2,3,4,5,6,9,10.docx docx 82.76 2023-06-06 14:21:00 Proceeding
Załączniki_do_SWZ nr 1,2,3,4,5,6,9,10.pdf pdf 249.09 2023-06-06 14:21:00 Proceeding
Załcznik nr 8 - Cz. II - STWIOR.zip zip 2837.08 2023-06-06 14:21:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 12.06.2023.pdf pdf 41.55 2023-06-12 15:32:04 Proceeding
Zmiana w SWZ z dnia 12.06.2023.pdf pdf 241.72 2023-06-12 15:32:04 Proceeding
Zmiana w SWZ z dnia 12.06.2023.pdf pdf 241.72 2023-06-13 08:08:01 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 12.06.2023.pdf pdf 41.55 2023-06-13 08:08:01 Public message
Instalacje - PSP SW8.pdf pdf 768.46 2023-06-20 15:42:09 Public message
Instalacje - PSP 3-SW 01.pdf pdf 764.53 2023-06-20 15:42:09 Public message
K05.pdf pdf 133.36 2023-06-20 15:42:09 Public message
KW08.pdf pdf 140.71 2023-06-20 15:42:09 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 20.06.2023.pdf pdf 38.87 2023-06-20 15:42:09 Public message
REK 1.pdf pdf 244.67 2023-06-20 15:42:09 Public message
REK 2.pdf pdf 225.82 2023-06-20 15:42:09 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 20.06.2023.pdf pdf 2530.23 2023-06-20 15:42:09 Public message
Zmiana w SWZ z dnia 20.06.2023.pdf pdf 399.69 2023-06-20 15:42:09 Public message
Decyzja o pozwoleniu na budowę.pdf pdf 1172.82 2023-06-26 15:20:30 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 26.06.2023.pdf pdf 37.93 2023-06-26 15:20:30 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 26.06.2023.pdf pdf 2069.5 2023-06-26 15:20:30 Public message
Zmiana w SWZ z dnia 26.06.2023.pdf pdf 228.72 2023-06-26 15:20:30 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #776281.pdf pdf 31.11 2023-07-03 13:23:02 Public message
Informacja o unieważnieniu KP PSP Mielec.pdf pdf 401.94 2023-07-13 15:09:23 Public message

Announcements

2023-09-06 14:16 Marek Pietryka Postępowanie zostało unieważnione. Uzasadnienie: Postępowanie pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej PSP w Mielcu zostaje unieważnieniowe na podstawie art. 255 pkt 3 oraz pkt 5 ustawy tj. nieodrzucona oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a także wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
2023-07-13 15:09 Marek Pietryka Zamawiający w załączeniu wysyła informację o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-07-03 13:23 Marek Pietryka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-26 15:20 Marek Pietryka Szanowni Państwo, Zamawiający informuje, że w związku z przesłanymi zapytaniami, zmianie uległ termin wykonania zamówienia. Z powodu wydłużenia terminu, zmianie uległ także termin składania i otwarcia ofert. Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszone zmiany wraz z odpowiedziami na zadane do SWZ pytania.

Decyzja o pozwoleniu [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Zmiana w SWZ z dnia [...].pdf

2023-06-20 15:42 Marek Pietryka Szanowni Państwo, Zamawiający informuje, że w związku z przesłanymi zapytaniami, zmianie uległ termin wykonania zamówienia. Z powodu wydłużenia terminu, zmianie uległ także termin składania i otwarcia ofert. Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszone zmiany wraz z odpowiedziami na zadane do SWZ pytania.

Instalacje - PSP SW [...].pdf

Instalacje - PSP 3-S [...].pdf

K05.pdf

KW08.pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

REK 1.pdf

REK 2.pdf

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Zmiana w SWZ z dnia [...].pdf

2023-06-13 08:08 Marek Pietryka Szanowni Państwo, Zamawiający informuje, że w związku z przesłanymi zapytaniami, zmianie uległ termin wykonania zamówienia. Z powodu wydłużenia terminu, zmianie uległ także termin składania i otwarcia ofert. Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszone zmiany.

Zmiana w SWZ z dnia [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy 100% W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 2348