Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GR.271.28.2023 Zakup rowerów w ramach programu „Aktywny senior w Gminie Gniezno" Ogłoszenie nr 2023/BZP 00246045/01 z dnia 2023-06-03

Martyna Wolniewicz
Gmina Gniezno
Deadlines:
Published : 03-06-2023 12:01:00
Placing offers : 12-06-2023 13:00:00
Offers opening : 12-06-2023 13:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie nr 2023 BZP 00246045 01 z dnia 2023-06-03.pdf pdf 108.56 2023-06-03 12:01:00 Proceeding
SWZ_rowery Aktywny Senior.pdf pdf 1067.43 2023-06-03 12:01:00 Proceeding
zał. nr 1 - szczegółowy opis przedmotu zmaówienia.pdf pdf 387.16 2023-06-03 12:01:00 Proceeding
zał. nr 2 - Formularz ofertowy.doc doc 421 2023-06-03 12:01:00 Proceeding
zał. nr 2a opis oferowanego przedmiotu zamówienia.docx docx 362.99 2023-06-03 12:01:00 Proceeding
zał. nr 3 - oświadczenie art. 125.docx docx 361.41 2023-06-03 12:01:00 Proceeding
zał. nr 4 - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 356.25 2023-06-03 12:01:00 Proceeding
zał. nr 5 - oświadczenie wykonawcy.docx docx 355.46 2023-06-03 12:01:00 Proceeding
zał. nr 6 - projekt umowy.pdf pdf 512.85 2023-06-03 12:01:00 Proceeding
zał. nr 1 - szczegółowy opis przedmotu zamówienia - zmienione.pdf pdf 387.73 2023-06-06 10:55:36 Public message
zał. nr 2a opis oferowanego przedmiotu zamówienia -zmieniony.pdf pdf 310.9 2023-06-06 10:55:36 Public message
zał. nr 6 - projekt umowy — zmieniony.pdf pdf 580.28 2023-06-06 10:55:36 Public message
zestawienie_ofert.pdf pdf 210.65 2023-06-12 21:02:23 Public message
wybór_oferty_14.06.2023.pdf pdf 349.7 2023-06-14 16:35:04 Public message

Announcements

2023-06-14 16:35 Martyna Wolniewicz ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zakup rowerów w ramach programu „Aktywny senior w Gminie Gniezno"

Wójt Gminy Gniezno, na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) dalej Pzp, zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ONBEST
Janina Florkiewicz
Pl. Szkolny Dwór 26/3
21-500 Biała Podlaska
która otrzymała największą liczbę punktów: 100,00

Pismo w załączeniu.

wybór_oferty_14.06.2 [...].pdf

2023-06-12 21:02 Martyna Wolniewicz Zestawienie ofert w załączniku

zestawienie_ofert.pd [...].pdf

2023-06-06 10:55 Martyna Wolniewicz Poniżej pytanie zadane do postępowania:

Pytanie: Dzień dobry, proszę o wyjaśnienie dotyczące wyposażenia dodatkowego pod hasłem "koszyk". Dziękuję za odpowiedź.

Odwiedź: Przez "koszyk" należy rozumieć koszyk metalowy na kierownicę.

Ponadto, zamawiający doprecyzował zapisy w umowie dot. gwarancji - zmieniona umowa w załączeniu.

zał. nr 1 - szczegół [...].pdf

zał. nr 2a opis ofer [...].pdf

zał. nr 6 - projekt [...].pdf

2023-06-06 09:55 Martyna Wolniewicz Wójt Gminy Gniezno jako zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 222 ust 4 pzp informuje, że na realizację niniejszego zadania zamierza przeznaczyć kwotę 72 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 395