Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WSR.271.28.2023 Budowa ul. Jaronia Kowalskiego w Pruszkowie - 2 zadania.

Referat ds. zamówień publicznych
Gmina Miasto Pruszków
Deadlines:
Published : 02-06-2023 09:27:00
Placing offers : 06-07-2023 09:00:00
Offers opening : 06-07-2023 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
WSR.271.28.2023 - ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 118.73 2023-06-02 09:27:00 Proceeding
WSR.271.28.2023 - JEDZ.zip zip 1685.23 2023-06-02 09:27:00 Proceeding
WSR.271.28.2023 - SWZ z załacznikami.zip zip 1309.55 2023-06-02 09:27:00 Proceeding
WSR.271.28.2023- Załacznik nr 8- Dokumentacja techniczna Część 1.zip zip 181141.08 2023-06-02 09:27:00 Proceeding
WSR.271.28.2023- Załącznik nr 8- Dokumentacja techniczna Część 2.zip zip 376373.35 2023-06-02 09:27:00 Proceeding
WSR.271.28.2023- Załącznik nr 8- Specyfikacja techniczna dla budowy sieci wod-kan, deszczowej, nn i drzewostanu.zip zip 5366.25 2023-06-02 09:27:00 Proceeding
WSR.271.4.28.2023 (166) - pytania i odpowiedzi.pdf pdf 296.26 2023-06-21 09:54:30 Public message
WSR.271.4.28.2023 (169) - pytania i odpowiedzi.pdf pdf 158.25 2023-06-23 11:05:52 Public message
WSR.271.4.28.2023 (171) - pytania i odpowiedzi.pdf pdf 126.33 2023-06-26 11:18:44 Public message
WSR.271.28.2023- Dokumentacja techniczna.zip zip 1091.55 2023-06-26 11:18:44 Public message
WSR.271.28.2023(175)-pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 567.6 2023-06-29 12:57:05 Public message
WSR.271.28.2023- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 65.74 2023-07-04 10:20:13 Public message
WSR.271.28.2023 - informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 100.85 2023-07-06 10:23:27 Public message
WSR.271.5.28.2023 Zawiadomienie o wyborze oferty..pdf pdf 187.98 2023-11-14 15:18:41 Public message
WSR.271.28.2023- Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 104.07 2023-12-22 09:23:42 Public message

Announcements

2023-12-22 09:23 Referat ds. zamówień publicznych.. WSR.271.28.2023- Ogłoszenie o wyniku postępowania

WSR.271.28.2023- Ogł [...].pdf

2023-11-14 15:18 Referat ds. zamówień publicznych.. WSR.271.5.28.2023- Zawiadomienie o wyborze oferty

WSR.271.5.28.2023 Za [...].pdf

2023-07-06 10:23 Referat ds. zamówień publicznych.. WSR.271.28.2023 - Informacja z otwarcia ofert

WSR.271.28.2023 - in [...].pdf

2023-07-06 09:18 Referat ds. zamówień publicznych.. WSR.271.28.2023

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia

Dotyczy postępowania na: Budowę ul. Jaronia Kowalskiego w Pruszkowie:
Zadanie nr 1 - Budowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa linii nN – 0,4kV, gospodarka drzewostanem
i odtworzenie nawierzchni etap I,
Zadanie nr 2 – Budowa sieci wodociągowej w ul. Jaronia Kowalskiego, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaronia
Kowalskiego nr WSR.271.28.2023

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r
poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę (brutto):
na rok 2023 – 1 500 000,00 zł.
na rok 2024 – 5 000 000,00 zł.
na rok 2025 – 5 000 000,00 zł.
2023-07-04 10:20 Referat ds. zamówień publicznych.. WSR.271.28.2023- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

WSR.271.28.2023- Ogł [...].pdf

2023-06-29 12:57 Referat ds. zamówień publicznych.. WSR.271.28.2023(175) - pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

WSR.271.28.2023(175) [...].pdf

2023-06-26 11:18 Referat ds. zamówień publicznych.. WSR.271.4.28.2023(171)- pytania i odpowiedzi, Dokumentacja Techniczna

WSR.271.4.28.2023 (1 [...].pdf

WSR.271.28.2023- Dok [...].zip

2023-06-23 11:05 Referat ds. zamówień publicznych.. WSR.271..28.2023(169)- pytania i odpowiedzi

WSR.271.4.28.2023 (1 [...].pdf

2023-06-21 09:54 Referat ds. zamówień publicznych.. WSR.271.4.28.2023(166)- pytania i odpowiedzi

WSR.271.4.28.2023 (1 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2015