Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Szacowanie wartości zamówienia - Kompleksowa organizacja oraz obsługa stoiska Pomorza Zachodniego podczas Polboat Yachting Festival, który odbędzie się w dniach 27-30 lipca 2023 roku w Marina Yacht Park w Gdyni.

Deadlines:
Published : 01-06-2023 09:03:00
Placing offers : 06-06-2023 15:00:00
Offers opening : -
Procedure: Szacowanie wartości zamówienia
Type: Service

Requirements and specifications

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna (Zamawiający) w ramach realizacji projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje – etap III” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 zaprasza do przesyłania ofert na szacowanie wartości zamówienia w zakresie kompleksowej organizacji oraz obsługi stoiska Pomorza Zachodniego podczas Polboat Yachting Festival, który odbędzie się w dniach 27-30 lipca 2023 roku w Marina Yacht Park w Gdyni.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach:

1.     Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1),

2.     Formularz szacowania wartości zamówienia (zał. nr 2).

Odpowiedź na szacowanie wartości zamówienia w postaci podpisanego skanu (zał. nr 2 – Formularz) uzupełnionego o kwoty netto i brutto poszczególnych usług wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail: projekt@zrot.pl do dnia 06.06.2023 roku do godz. 15.00.

Szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, a jest jedynie analizą rynku dokonywaną zgodnie z uchwałą nr 39/Z/2021 Zarządu ZROT z dnia 28.12.2021 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w ZROT.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia_Gdynia.docx docx 61.34 2023-06-01 09:03:00 Proceeding
zał. nr 2 - formularz szacowania_Gdynia.doc doc 75.5 2023-06-01 09:03:00 Proceeding
Informacja o szacowaniu wartości zamówienia.pdf pdf 551.2 2023-06-01 09:08:13 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - Oczekiwany termin realizacji 7 dni. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować możliwie najszybszy termin realizacji (0)
3 Wstępny opis przedmiotu zamówienia - Jeżeli w załączonym wstępnym opisie przedmiotu zamówienia zamawiający nie ujął wszystkich istotnych czynników kosztotwórczych, proszę o stosowny komentarz (0)
4 Gwarancja - Oczekiwany okres gwarancji 24 miesiące. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" lub zaproponować alternatywne warunki gwarancyjne (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 274