Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00230571/01 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów: Dąbrowa gm. Uniejów, Nowa Wieś i Nowy Gostków gm. Wartkowice, Krępa i Niemysłów gm. Poddębice oraz Marcinów i PGR Zalesie gm. Zadzim, powiat poddębicki, woj. łódzkie.

Awatar Pracownika
Jolanta Wójcik
Powiat Poddębicki
Deadlines:
Published : 24-05-2023 13:54:00
Placing offers : 01-06-2023 09:00:00
Offers opening : 01-06-2023 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2023_BZP 00230571_01.pdf pdf 152.06 2023-05-24 13:54:00 Proceeding
SWZ - art. 275 pkt 1 - PRI.272.4.2023.docx docx 2373.11 2023-05-24 13:54:00 Proceeding
SWZ - art. 275 pkt 1 - PRI.272.4.2023.pdf pdf 14724.4 2023-05-24 13:54:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc doc 2870 2023-05-24 13:54:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do umowy - Harmonogram realizacji prac.doc doc 35 2023-05-24 13:54:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia.doc doc 2384.5 2023-05-24 13:54:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Zobowiązanie oddanie zasobów do dyspozycji.doc doc 2358 2023-05-24 13:54:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie podmiotu oddającego zasoby o spełnieniu warunków i wykluczeniu.doc doc 2376.5 2023-05-24 13:54:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawców składających ofertę wspólnie.doc doc 2365.5 2023-05-24 13:54:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Projekt umowy.doc doc 76.5 2023-05-24 13:54:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Oświadczenie GK.docx docx 2323.57 2023-05-24 13:54:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Oświadczenie o aktualności informacji Wykonawcy Pomiotu.doc doc 2370 2023-05-24 13:54:00 Proceeding
Załącznik nr 10 - Wykaz usług.docx docx 2325.77 2023-05-24 13:54:00 Proceeding
Załącznik nr 11 - Wykaz osób.docx docx 2324.07 2023-05-24 13:54:00 Proceeding
Załącznik nr 12 - Pełnomocnictwo (oferta wspólna).docx docx 14.87 2023-05-24 13:54:00 Proceeding
Załączniki nr 2.7z 7z 8828.24 2023-05-24 13:54:00 Proceeding
Informacja o wyniku postępowania - PRI.272.4.2023 Strona.pdf pdf 1888.16 2023-06-22 14:30:51 Public message
Informacja o wyniku postępowania - PRI.272.4.2023 Strona.doc doc 2445 2023-06-22 14:30:51 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania BZP.pdf pdf 155.95 2023-07-07 10:44:02 Public message
Informacja z otwarcia ofert PRI.272.4.2023.doc doc 106.5 2023-06-01 14:38:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert PRI.272.4.2023.pdf pdf 1361.46 2023-06-01 14:38:15 Public message

Announcements

2023-07-07 10:44 Jolanta Wójcik W załączeniu ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowane w BZP

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-06-22 14:30 Jolanta Wójcik W załączeniu Informacja o wyniku postępowania PRI.272.4.2023

Informacja o wyniku [...].pdf

Informacja o wyniku [...].doc

2023-06-01 14:38 Jolanta Wójcik Informacja z otwarcia ofert PRI.272.4.2023

Informacja z otwarci [...].doc

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-01 09:00 Buyer message Część 1 - Dąbrowa gm. Uniejów kwota - 28 200,00 zł brutto;
Część 2 - Nowa Wieś gm. Wartkowice kwota - 50 100,00 zł brutto;
Część 3 - Nowy Gostków gm. Wartkowice kwota - 31 500,00 zł brutto;
Część 4 - Krępa i Niemysłów gm. Poddębice kwota - 140 200,00 zł brutto;
Część 5 - Marcinów i PGR Zalesie gm. Zadzim kwota - 50 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 496