Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CSiR.260.2.2023 Modernizacja elewacji budynku administracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji przy Placu Wolności 60 w Konstantynowie Łódzkim

Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim
Gmina Konstantynów Łódzki
Deadlines:
Published : 23-05-2023 13:55:00
Placing offers : 07-06-2023 12:00:00
Offers opening : 07-06-2023 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023BZP 0022907301 z dnia 2023-05-23.pdf pdf 149.38 2023-05-23 13:55:00 Proceeding
SWZ Modernizacja elewacji budynku administracyjnego CSiR.pdf pdf 422.71 2023-05-23 13:55:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 44.93 2023-05-23 13:55:00 Proceeding
Załącznik nr 2 i 3 do SWZ - Oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.docx docx 115.04 2023-05-23 13:55:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.docx docx 18.25 2023-05-23 13:55:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenia o aktualności danych.docx docx 19.63 2023-05-23 13:55:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz robót.docx docx 33.29 2023-05-23 13:55:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 349.2 2023-05-23 13:55:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Dokumentacja projektowa.zip zip 5964.26 2023-05-23 13:55:00 Proceeding
CSiR.260.2.2023.Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.06.2023 r.pdf pdf 127.87 2023-06-07 12:49:01 Public message
CSiR.260.2.2023 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 23.06.2023 r.pdf pdf 137.3 2023-06-23 12:45:48 Public message

Announcements

2023-06-23 12:45 Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 23.06.2023 r

CSiR.260.2.2023 Info [...].pdf

2023-06-07 12:49 Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.06.2023 r.

CSiR.260.2.2023.Info [...].pdf

2023-06-07 12:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 290 400,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 473