Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CUW-SAZ.4440.22.2023 dostawa samochodu z windą elektrohydrauliczną

CUW ZAMÓWIENIA
Miasto Poznań Department: Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu
Deadlines:
Published : 23-05-2023 15:07:00
Placing offers : 05-06-2023 11:00:00
Offers opening : 05-06-2023 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Miasto Poznań Centrum Usług Wspólnych w Poznaniu

Aleje Niepodległości 27 

61-714 Poznań

Nr telefonu. +48 61 10 21 700

Adres poczty elektronicznej:  cuw@m.poznan.pl

Adres strony internetowej Centrum Usług Wspólnych: https://www.poznan.pl/cuw

działające w imieniu i na rzecz

Miasto Poznań Dom Pomocy Społecznej

ul. Konarskiego 11/13

61-114 Poznań


Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
22_ogłoszenie.pdf pdf 133.08 2023-05-23 15:07:00 Proceeding
SWZ.DOCX DOCX 56.98 2023-05-23 15:07:00 Proceeding
ZAŁ 1 DO SWZ WZÓR UMOWY.DOCX DOCX 32.85 2023-05-23 15:07:00 Proceeding
ZAŁ 1 DO WZORU UMOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.DOC DOC 87 2023-05-23 15:07:00 Proceeding
ZAŁ 2_SWZ_FORMULARZ OFERTOWY.DOC DOC 64 2023-05-23 15:07:00 Proceeding
ZAŁ 3_SWZ_OŚWIADCZENIE DO OFERTY.DOC DOC 62 2023-05-23 15:07:00 Proceeding
ZAŁ 4_SWZ_OSWIADCZENIE KONSORCJUM.DOC DOC 43.5 2023-05-23 15:07:00 Proceeding
ZAŁ 5_SWZ_OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITALOWEJ DOTYCZY WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA.DOC DOC 43.5 2023-05-23 15:07:00 Proceeding
ZAŁ 6_SWZ_OSWIADCZENIE DOTYCZY WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA.DOC DOC 45.5 2023-05-23 15:07:00 Proceeding
22_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.DOC.XAdES XAdES 5.27 2023-06-05 16:21:20 Public message
22_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.DOC DOC 44 2023-06-05 16:21:20 Public message
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA STRONĘ.DOCX DOCX 18.97 2023-06-22 15:06:52 Public message
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA STRONĘ.DOCX.XAdES XAdES 5.31 2023-06-22 15:06:52 Public message
22_OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA_ ZMIANA TERMINU.pdf pdf 32.34 2023-05-30 15:54:35 Public message
MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ZMIANA TERMINU.DOCX DOCX 29.15 2023-05-30 15:55:17 Public message
MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ZMIANA TERMINU.DOCX.XAdES XAdES 5.31 2023-05-30 15:55:17 Public message
22 ODPOWIEDZI NA PYTANIA MODYFIKACJA.DOCX DOCX 30.99 2023-05-31 15:16:19 Public message
ZMODYFIKOWANY ZAŁ 1 SWZ WZÓR UMOWY.DOCX DOCX 32.16 2023-05-31 15:16:19 Public message
ZMODYFIKOWANY ZAŁ 1 WZORU UMOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.DOC DOC 87 2023-05-31 15:16:19 Public message
ZMODYFIKOWANY ZAŁ 2 SWZ FORMULARZ OFERTOWY.DOC DOC 64 2023-05-31 15:16:19 Public message

Announcements

2023-06-22 15:06 CUW ZAMÓWIENIA INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE [...].DOCX

INFORMACJA O WYBORZE [...].XAdES

2023-06-05 16:21 CUW ZAMÓWIENIA INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

22_INFORMACJA Z OTWA [...].XAdES

22_INFORMACJA Z OTWA [...].DOC

2023-06-05 11:00 Buyer message Środki przeznaczone na realizację zamówienia: 345 000 PLN
2023-05-31 15:16 CUW ZAMÓWIENIA ODPOWIEDZI NA PYTANIA MODYFIKACJA SWZ

22 ODPOWIEDZI NA PYT [...].DOCX

ZMODYFIKOWANY ZAŁ 1 [...].DOCX

ZMODYFIKOWANY ZAŁ 1 [...].DOC

ZMODYFIKOWANY ZAŁ 2 [...].DOC

2023-05-30 15:55 CUW ZAMÓWIENIA MODYFIKACJA SWZ ZMIANA TERMINU

MODYFIKACJA SPECYFIK [...].DOCX

MODYFIKACJA SPECYFIK [...].XAdES

2023-05-30 15:54 CUW ZAMÓWIENIA ZMIANA OGŁOSZENIA

22_OGŁOSZENIE O ZMIA [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 453