Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 131/23 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 724 z ul. Mickiewicza w m. Konstancin Jeziorna, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie – nr postępowania 131/23

Deadlines:
Published : 23-05-2023 09:28:00
Placing offers : 27-06-2023 08:00:00
Offers opening : 27-06-2023 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
dokumentacja przetargowa 131 23.7z 7z 58356.02 2023-05-23 09:28:00 Proceeding
edytowalny druk oferty 131 23.rtf rtf 1512.63 2023-05-23 09:28:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 131 23.pdf pdf 144.78 2023-05-23 09:28:00 Proceeding
swz 131 23.pdf pdf 2430.12 2023-05-23 09:28:00 Proceeding
swz 131 23.rtf rtf 3787.24 2023-05-23 09:28:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane 131 23.pdf pdf 40.02 2023-06-16 15:27:14 Public message
pytania i odpowiedzi nr 1 do 2 do post. 131 23.pdf pdf 134.55 2023-06-16 15:27:14 Public message
pytanie i odpowiedź nr 3 do postępowania 131 23.pdf pdf 62.5 2023-06-20 14:04:12 Public message
informacja z otwarcia ofert 131 23.pdf pdf 58.77 2023-06-27 16:08:17 Public message
zowo platforma zakupowa 131 23.pdf pdf 78.53 2023-07-20 13:38:18 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania 131 23.pdf pdf 67.42 2023-07-31 10:02:25 Public message

Announcements

2023-07-31 10:02 Katarzyna Kuleczka ogłoszenie o wyniku postępowania 131 23

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-07-20 13:38 Anna Wiktorowska–Kleczaj Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 131/23.

zowo platforma zakup [...].pdf

2023-06-27 16:08 Anna Wiktorowska–Kleczaj Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu 131/23.

informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-27 08:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 222 ust. 4 Prawa Zamówień Publicznych wynosi: 488 926,00 zł brutto.
2023-06-20 14:04 Anna Wiktorowska–Kleczaj Pytanie i odpowiedź nr 3 do postępowania 131/23.

pytanie i odpowiedź [...].pdf

2023-06-16 15:27 Anna Wiktorowska–Kleczaj Pytania i odpowiedzi nr 1 do 2 w postępowaniu 131/23. Uwaga: zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1322