Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP-09/23 Usługa integracji oprogramowania HIS użytkowanego przez SP ZOZ MSWiA w Krakowie z platformą regionalną MSIM w ramach Projektu Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

Deadlines:
Published : 22-05-2023 13:30:00
Placing offers : 04-08-2023 08:00:00
Offers opening : 04-08-2023 08:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023-OJS097-303401-pl.pdf pdf 96.34 2023-05-22 13:30:00 Proceeding
SWZ - integracja - na stronę.doc doc 433.5 2023-05-22 13:30:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ .DOCX DOCX 97.38 2023-05-22 13:30:00 Proceeding
Załącznik 2a do SWZ Specyfikacja komunikatów HL7 wymienianych między systemem HIS i LIS.pdf pdf 1094.5 2023-05-22 13:30:00 Proceeding
Załącznik 2b do SWZ Propozycja integracji systemu HIS z systemem RIS-Gamma z wykorzystaniem Oauth2 i openIdConnect za pomocą HL7.pdf pdf 69.21 2023-05-22 13:30:00 Proceeding
Załącznik nr 2c - Oferta Synektik S.A., Oświadczenie Asseco Poland S.A..pdf pdf 4091.2 2023-05-22 13:30:00 Proceeding
Załącznik nr 4, 4a do SWZ - Projekt umowy.doc doc 438 2023-05-22 13:30:00 Proceeding
Załącznik nr 18 - Ankieta o zgodności kontrahenta z RODO.docx docx 61.07 2023-05-22 13:30:00 Proceeding
espd-request (JEDZ).pdf pdf 86.97 2023-05-22 13:30:00 Proceeding
espd-request.xml xml 146.87 2023-05-22 13:30:00 Proceeding
2023-OJS117-365718-pl.pdf pdf 66.94 2023-06-20 09:03:15 Public message
2023-OJS122-387576-pl.pdf pdf 68 2023-06-28 09:14:47 Public message
ENOTICES_n0055cb3 (external)-2023-113811-NF14-PL.pdf pdf 71.32 2023-07-13 12:03:03 Public message
2023-OJS136-434197-pl.pdf pdf 66.5 2023-07-18 09:50:11 Public message
Odpowiedzi _ integracja_na stronę.docx docx 65.04 2023-07-26 14:11:08 Public message
SWZ - integracja_po odpowiedziach.doc doc 456.5 2023-07-26 14:11:08 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ_po odpowiedziach 26.07.2023.DOCX DOCX 98.42 2023-07-26 14:11:08 Public message
Załącznik nr 2c - Oświadczenie Asseco Poland S.A..pdf pdf 400.7 2023-07-26 14:11:08 Public message
Załącznik nr 2d do SWZ.pdf pdf 319.33 2023-07-26 14:11:08 Public message
Załącznik nr 4, 4a do SWZ_po odpowiedziach.doc doc 471 2023-07-26 14:11:08 Public message
Załącznik nr 4b do SWZ KLAUZULA INFORMACYJNA.docx docx 14.23 2023-07-26 14:11:08 Public message
ENOTICES_n0055cb3 (external)-2023-121161-NF14-PL.pdf pdf 72.69 2023-07-28 12:57:41 Public message
2023-OJS145-463882-pl.pdf pdf 68.32 2023-07-31 11:32:20 Public message
SWZ - integracja_zmiana terminu.doc doc 458.5 2023-07-31 11:32:20 Public message
Zestawienie złożonych ofert ZP-09-23.doc doc 32 2023-08-04 09:01:59 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ZP-09-23.pdf pdf 328.06 2023-08-25 13:05:04 Public message

Announcements

2023-08-25 13:05 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-08-04 09:01 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Zestawienie złożonyc [...].doc

2023-08-04 08:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację zadania zabezpieczył środki: 447 154,47 zł netto, 550 000,00 zł brutto
2023-07-31 11:32 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane w DzUUE - zmiana terminu składania i otwarcia ofert (04.08.2023r.) wraz z SWZ.

2023-OJS145-463882-p [...].pdf

SWZ - integracja_zmi [...].doc

2023-07-28 12:57 Zamówienia Publiczne W załączeniu wzór ogłoszenia przesłanego do DzUUE o sprostowaniu, dotyczący zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

ENOTICES_n0055cb3 (e [...].pdf

2023-07-26 14:11 Zamówienia Publiczne W załączeniu Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców wraz ze zmodyfikowaną SWZ, Opisem Przedmiotu Zamówienia, załącznikiem 2c oraz 2d, a także załączniki nr 4, 4a i 4b.

Odpowiedzi _ integra [...].docx

SWZ - integracja_po [...].doc

Załącznik nr 2 do SW [...].DOCX

Załącznik nr 2c - Oś [...].pdf

Załącznik nr 2d do S [...].pdf

Załącznik nr 4, 4a d [...].doc

Załącznik nr 4b do S [...].docx

2023-07-18 09:50 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o sprostowaniu (zmiana terminu składania ofert, otwarcia ofert i terminu związania ofertą) opublikowane w Dz.U.UE.

2023-OJS136-434197-p [...].pdf

2023-07-13 12:03 Zamówienia Publiczne Informacja o zmianie terminu składania ofert, zmianie terminu otwarcia ofert i zmianie terminu związania ofertą. W załączeniu wzór ogłoszenia przekazanego do DzUUE.

ENOTICES_n0055cb3 (e [...].pdf

2023-06-28 09:14 Zamówienia Publiczne Informacja o zmianie terminu składania ofert, otwarcia ofert, terminie związania ofertą.

2023-OJS122-387576-p [...].pdf

2023-06-20 09:03 Zamówienia Publiczne Informacja o zmianie terminu składania ofert, otwarcia ofert, terminie związania ofertą.

2023-OJS117-365718-p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 957