Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.271.10.2023 Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenów administrowanych przez Gminę Aleksandrów Łódzki

Artur Golinia
Gmina Aleksandrów Łódzki Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 19-05-2023 12:06:00
Placing offers : 15-06-2023 11:00:00
Offers opening : 15-06-2023 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 19.05.2023.pdf pdf 178.01 2023-05-19 12:06:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ - JEDZ.zip zip 81.49 2023-05-19 12:06:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Wzory umów.zip zip 147.78 2023-05-19 12:06:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - wykaz koszy.docx docx 2578.95 2023-05-19 12:06:00 Proceeding
SWZ wraz z zał. nr 1,2,3,7 .docx docx 110.44 2023-05-19 12:06:00 Proceeding
wyjaśnienie SWZ z dnia 06.06.2023.docx docx 557.64 2023-06-06 11:53:39 Public message
zmiana treści SWZ z dnia 06.06.2023.docx docx 559.46 2023-06-06 11:53:39 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dn. 15.06.2023 r.doc doc 768.5 2023-06-15 14:53:26 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.06.2023.doc doc 790 2023-06-20 12:56:25 Public message

Announcements

2023-06-20 12:56 Artur Golinia Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 20.06.2023 r.

Informacja o wyborze [...].doc

2023-06-15 14:53 Artur Golinia Informacja z otwarcia ofert - 15.06.2023 r.

Informacja z otwarci [...].doc

2023-06-15 11:00 Buyer message Wartość gross przeznaczona na realizację zamówienia:
część 1: 1.092.000,00 zł.
część 2: 1.003.000,00 zł.
część 3: 4.614.255,00 zł.
2023-06-06 11:53 Artur Golinia Wyjaśnienie treści SWZ oraz zmiana treści SWZ - 06.06.2023 r.

wyjaśnienie SWZ z dn [...].docx

zmiana treści SWZ z [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 428