Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IGK.271.5.2023 Dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrowicach Świdnickich

Deadlines:
Published : 18-05-2023 13:29:00
Placing offers : 26-05-2023 08:00:00
Offers opening : 26-05-2023 08:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 18.05.2023.pdf pdf 144.5 2023-05-18 13:29:00 Proceeding
SWZ 18.05.2023.doc doc 365.5 2023-05-18 13:29:00 Proceeding
Załącznik nr 1A - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 58.27 2023-05-18 13:29:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wzór umowy.doc doc 117 2023-05-18 13:29:00 Proceeding
Odpowiedzi 23.05.2023.pdf pdf 3229.46 2023-05-23 14:08:50 Public message
Informacja z otwarcia ofert 26.05.2023.pdf pdf 710.03 2023-05-26 10:59:42 Public message
Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 503.05 2023-06-02 13:17:27 Public message

Announcements

2023-06-02 13:17 Bożena Skrzypek Informacja o wyniku postępowania.

Informacja o wyniku [...].pdf

2023-05-26 10:59 Bożena Skrzypek Informacja z otwarcia ofert 26.05.2023 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-26 08:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 500 000,00 zł brutto
2023-05-23 14:08 Bożena Skrzypek Zamawiający w załączeniu przekazuje treści odpowiedzi na zadane pytania w ramach postępowania.

Odpowiedzi 23.05.202 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 354