Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00220949 Dostawa ceramicznych tablic akademickich dla uczestników projektu „Zdolni z Pomorza-powiat wejherowski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

Deadlines:
Published : 17-05-2023 14:47:00
Placing offers : 25-05-2023 10:00:00
Offers opening : 25-05-2023 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy z załącznikami 1, 2, 3, 6, 7, 8..docx docx 33.13 2023-05-17 14:47:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 55.95 2023-05-17 14:47:00 Proceeding
OPZ_zał.4..pdf pdf 507.6 2023-05-17 14:47:00 Proceeding
OPZ_zał.4a.pdf pdf 372.05 2023-05-17 14:47:00 Proceeding
spec. zał 1a.pdf pdf 488.9 2023-05-17 14:47:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 459.04 2023-05-17 14:47:00 Proceeding
zał.5_umowa.pdf pdf 449.25 2023-05-17 14:47:00 Proceeding
Ogłoszenie wyników postępowania.pdf pdf 467.8 2023-06-06 14:38:26 Public message
Odpowiedzi na zadane pytania - 19.05.2023 r..pdf pdf 582.77 2023-05-19 11:43:17 Public message
SWZ -zmiana nr 1 treści SWZ-1.pdf pdf 639.39 2023-05-19 11:45:11 Public message
OPZ_zał.4a — zapis obowiązujący 19.05.2023.pdf pdf 373.98 2023-05-19 11:46:11 Public message
Odpowiedź na zadane pytanie - pytanie nr 2 z 19.05.2023 r..pdf pdf 582.3 2023-05-19 14:56:13 Public message
SWZ -zmiana nr 2 treści SWZ.pdf pdf 635.88 2023-05-19 14:57:21 Public message
OPZ_zał.4a — zapis obowiązujący, po odpowiedzi na dwa pytania w dniu 19.05.2023 r..pdf pdf 370.8 2023-05-19 14:58:54 Public message
Odpowiedzi na zadane pytanie - 22.05.2023 r..pdf pdf 386.85 2023-05-22 15:00:52 Public message
Zał 1a.docx docx 14.48 2023-05-24 13:41:58 Public message
Zał.4a — zapis obowiązujący, po odpowiedzi na dwa pytania w dniu 19.05.2023 r..docx docx 15.64 2023-05-24 13:41:58 Public message
Informacja z otwarcia ofert - tablice.pdf pdf 259.8 2023-05-25 13:32:13 Public message

Announcements

2023-06-06 14:38 Marek Kierznikiewicz Ogłoszenie wyników postepowania

Ogłoszenie wyników p [...].pdf

2023-05-25 13:32 Marek Kierznikiewicz Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-25 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całego zamówienia 12 000,00 zł brutto.
2023-05-24 13:41 Marek Kierznikiewicz Dołączamy załączniki, które zamieszczono w pliku pdf
Załącznik nr 1a oraz Załącznik nr 4a - oba w w wersji edytowalnej

Zał 1a.docx

Zał.4a — zapis obowi [...].docx

2023-05-22 15:00 Marek Kierznikiewicz Pytanie wraz z odpowiedzią zadane przez wykonawcę w dniu 22.05.2023 r.

Odpowiedzi na zadane [...].pdf

2023-05-19 14:58 Marek Kierznikiewicz Załącznik nr 4a - uwzględniający pytanie nr 2 z 19.05.2023 r.

OPZ_zał.4a — zapis o [...].pdf

2023-05-19 14:57 Marek Kierznikiewicz SWZ- zmiana nr 2 treści warunków zamówienia - 19.05.2023 r.

SWZ -zmiana nr 2 tre [...].pdf

2023-05-19 14:56 Marek Kierznikiewicz Odpowiedź na zadane pytanie - pytanie nr 2 z 19.05.2023 r.

Odpowiedź na zadane [...].pdf

2023-05-19 11:46 Marek Kierznikiewicz Załącznik nr 4a - 19.05.2023 r.

OPZ_zał.4a — zapis o [...].pdf

2023-05-19 11:45 Marek Kierznikiewicz SWZ- zmiana nr 1 treści warunków zamówienia - 19.05.2023 r.

SWZ -zmiana nr 1 tre [...].pdf

2023-05-19 11:43 Marek Kierznikiewicz Odpowiedzi na zadane pytania - 19.05.2023 r.

Odpowiedzi na zadane [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 410