Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.23.2023.ZP2 Przebudowa - rozbiórka i wykonanie nowego szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe na terenie działki nr 159/4 w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota

Katarzyna Mazur-Skoczylas
Gmina Białe Błota
Deadlines:
Published : 17-05-2023 14:18:00
Placing offers : 26-05-2023 10:00:00
Offers opening : 26-05-2023 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 52 311 17 62

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe- zbiornik bezodpływowy.docx docx 152.69 2023-05-17 14:18:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe- zbiornik bezodpływowy.pdf pdf 2903.54 2023-05-17 14:18:00 Proceeding
Projekt umowy - zbiornik bezodpływowy.docx docx 38.49 2023-05-17 14:18:00 Proceeding
OPZ.zip zip 14766.42 2023-05-17 14:18:00 Subject of the order
Formularz ofertowy.docx docx 27.29 2023-05-17 14:18:00 Criterion
Kosztorys ofertowy.xls xls 56.5 2023-05-17 14:18:00 Criterion
Oświadczenia (4.1., 4.2.).docx docx 22.58 2023-05-17 14:18:00 Criterion
Wykaz robót (4.3.).docx docx 20.55 2023-05-17 14:18:00 Criterion
Wykaz osób (4.4.).docx docx 19.37 2023-05-17 14:18:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.05.2023 r.docx docx 528.12 2023-05-26 11:44:44 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.05.2023 r.pdf pdf 211.47 2023-05-26 11:44:44 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.zip zip 654.62 2023-05-29 13:44:07 Public message

Announcements

2023-05-29 13:44 Katarzyna Mazur-Skoczylas Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 29.05.2023 r.

Zawiadomienie o unie [...].zip

2023-05-26 11:44 Katarzyna Mazur-Skoczylas Białe Błota, dnia 26.05.2023 r.
Nr sprawy: RZP.271.23.2023.ZP2

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto, pn.:
Przebudowa - rozbiórka i wykonanie nowego szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe na terenie działki nr 159/4 w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto:
95 000,00 zł
Termin składania ofert upłynął w dniu 26.05.2023 r. o godzinie 10:00.
W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Informacja z otwarci [...].docx

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-26 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 95 000,00 zł brutto.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przebudowa - rozbiórka i wykonanie nowego szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe na terenie działki nr 159/4 w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z posiadaną dokumentacją został dołączony do postępowania

OPZ.zip

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3176 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Formularz ofertowy.d [...].docx

Kosztorys ofertowy.x [...].xls

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 31 lipca 2023 r. od daty podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od 01.07.2023 r.). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenia - Oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą (sporządzone zgodnie z treścią Formularza 4.1. i 4.2.). Attachment required

Oświadczenia (4.1., [...].docx

(0)
6 Wykaz robót budowlanych oraz wykaz osób - Wykaz robót budowlanych oraz wykaz osób, o którym mowa w pkt 8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą (sporządzony zgodnie z treścią Formularza 4.3., 4.4.). Attachment required

Wykaz robót (4.3.).d [...].docx

Wykaz osób (4.4.).do [...].docx

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 379