Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZPI-3700-3/23 Modernizacja pomieszczeń zaplecza Budynku Głównego Teatru Wybrzeże – etap I

Justyna Idaszak
Teatr Wybrzeże
Deadlines:
Published : 17-05-2023 11:11:00
Placing offers : 02-06-2023 08:30:00
Offers opening : 02-06-2023 08:35:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 58.8 2023-05-17 11:11:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1360.65 2023-05-17 11:11:00 Proceeding
Załącznik 1 - Formularz ofertowy.docx docx 54.17 2023-05-17 11:11:00 Proceeding
Załącznik 2 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.docx docx 22.63 2023-05-17 11:11:00 Proceeding
Załącznik 3 - oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu.docx docx 22.91 2023-05-17 11:11:00 Proceeding
Załącznik 4 - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 18.99 2023-05-17 11:11:00 Proceeding
Załącznik 5 - oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 18.42 2023-05-17 11:11:00 Proceeding
Załącznik 6 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 21.61 2023-05-17 11:11:00 Proceeding
Załącznik 7 - wykaz robót.docx docx 19.29 2023-05-17 11:11:00 Proceeding
Załącznik 8 - wykaz osób.docx docx 19.35 2023-05-17 11:11:00 Proceeding
Załącznik 9 - oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1.docx docx 18.73 2023-05-17 11:11:00 Proceeding
Ząłącznik 10 - wzór umowy.pdf pdf 1068.56 2023-05-17 11:11:00 Proceeding
Zalącznik 11 - Zakres dokumentacji projektowej stanowiący przedmiot zamówienia.pdf pdf 567.18 2023-05-17 11:11:00 Proceeding
Załącznik 12 - Dokumentacja projektowa, Architektura.zip zip 44720 2023-05-17 11:11:00 Proceeding
Załącznik 13 - Dokumentacja projektowa, Instalacje elektryczne.zip zip 16161.72 2023-05-17 11:11:00 Proceeding
Załącznik 14 - Dokumentacja projektowa, Instalacje sanitarne.zip zip 49435.88 2023-05-17 11:11:00 Proceeding
Załącznik 15- Dokumentacja projektowa, STWIOR.zip zip 7174.64 2023-05-17 11:11:00 Proceeding
Załącznik 16 - zabudowy meblowe w pomieszczeniach 111 i 112.zip zip 6975.89 2023-05-17 11:11:00 Proceeding
Załącznik 17 - wykaz sprzętu AGD.pdf pdf 493.65 2023-05-17 11:11:00 Proceeding
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 52.49 2023-06-05 13:48:59 Public message
Ogłoszenie - 08db65ae-c3e3-c6f0-eaab-4d0011355638.pdf pdf 29.65 2023-06-05 13:48:59 Public message
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 38.51 2023-05-18 14:12:34 Public message
Załącznik 17 - Wykaz sprzętu AGD.pdf pdf 687.51 2023-05-18 14:12:34 Public message
2023-05-22 Wyjaśnienia treści SWZ sig.pdf pdf 601.37 2023-05-22 15:03:35 Public message

Announcements

2023-06-05 13:48 Justyna Idaszak Zamawiający przekazuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania oraz ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 05.06.2023 r.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

Ogłoszenie - 08db65a [...].pdf

2023-06-02 08:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia podstawowego: 2 213 508,00 zł brutto.
2023-05-22 15:03 Justyna Idaszak Na podstawie art. 284 ust.2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

2023-05-22 Wyjaśnien [...].pdf

2023-05-18 14:12 Justyna Idaszak Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje zmianę treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

Załącznik 17 - Wykaz [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 780