Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Transport odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych / 2023

Gabriela Watała
EKO-REGION
Deadlines:
Published : 16-05-2023 10:34:00
Placing offers : 20-06-2023 12:00:00
Offers opening : 20-06-2023 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
espd-request.xml xml 250.94 2023-05-16 10:34:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 406.26 2023-05-16 10:34:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 245.89 2023-05-16 10:34:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do umowy - Oświadczenie Wykonawcy.pdf pdf 63.65 2023-05-16 10:34:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 237.03 2023-05-16 10:34:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy.xlsx xlsx 14.42 2023-05-16 10:34:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o obowiązku podatkowym.docx docx 19.13 2023-05-16 10:34:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie RODO.docx docx 15.99 2023-05-16 10:34:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiazanie - udostępnianie zasobów.docx docx 24.6 2023-05-16 10:34:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 38.5 2023-05-16 10:34:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie dot. JEDZ.docx docx 17.46 2023-05-16 10:34:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie dotyczące Konsorcjum.docx docx 25.99 2023-05-16 10:34:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx docx 18.4 2023-05-16 10:34:00 Proceeding
Załącznik nr 11 do SWZ - Wykaz usług.docx docx 24.46 2023-05-16 10:34:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ (strona 1) - Szczegółowe warunki techniczne.pdf pdf 88.34 2023-05-17 09:01:46 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ (strona 2) - Szczegółowe warunki techniczne.pdf pdf 96.53 2023-05-17 09:01:50 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ (strona 3) - Szczegółowe warunki techniczne.pdf pdf 89.62 2023-05-17 09:01:53 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ (strona 4) - Szczegółowe warunki techniczne.pdf pdf 97.23 2023-05-17 09:01:56 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ (strona 5) - Szczegółowe warunki techniczne.pdf pdf 87.04 2023-05-17 09:02:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ (strona 6) - Szczegółowe warunki techniczne.pdf pdf 86.91 2023-05-17 09:02:02 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 61.39 2023-06-20 13:00:18 Public message
Informacja o wyniku postępowania - platforma.pdf pdf 90.33 2023-07-11 13:49:01 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 268.46 2023-08-09 09:59:20 Public message

Announcements

2023-08-09 09:59 Gabriela Watała Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-07-11 13:49 Gabriela Watała Informacja o wyniku postępowania

Informacja o wyniku [...].pdf

2023-06-20 13:00 Gabriela Watała Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-20 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 45 590 100,00 zł net / 49 237 308 00 zł brutto, z wyszczególnieniem na poszczególne zadania:
- zadanie I - 7 376 640,00 zł net / 7 966 771,20 zł brutto;
- zadanie II - 11 526 000,00 zł net / 12 448 080,00 zł brutto;
- zadanie III - 9 216 000,00 zł net / 9 953 280,00 zł brutto;
- zadanie IV - 6 885 000,00 zł net / 7 435 800,00 zł brutto;
- zadanie V - 7 345 500,00 zł net / 7 933 140,00 zł brutto;
- zadanie VI - 3 240 960,00 zł net / 3 500 236,80 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 943