Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.15.2023 „Przebudowa ul. Brzósko’’ w ramach zadana inwestycyjnego nr 2017/16.

Katarzyna Rojecka
Gmina Łomianki
Deadlines:
Published : 15-05-2023 14:57:00
Placing offers : 30-05-2023 10:00:00
Offers opening : 30-05-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 145 2023-05-15 14:57:00 Proceeding
SWZ-1.pdf pdf 409.48 2023-05-15 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz Oferty.doc doc 80 2023-05-15 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie z art. 125 ust. 1.doc doc 120 2023-05-15 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 224.73 2023-05-15 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 945.03 2023-05-15 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Dokumentacja projektowa.7z 7z 97546.42 2023-05-15 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Przedmiar.7z 7z 118.72 2023-05-15 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ STWiORB.7z 7z 1217.38 2023-05-15 14:57:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Zobowiązanie.docx docx 25.37 2023-05-15 14:57:00 Proceeding
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 228.29 2023-06-12 09:33:30 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia-1.pdf pdf 215.92 2023-05-29 12:18:23 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 220.61 2023-05-30 10:34:07 Public message

Announcements

2023-06-12 09:33 Ewa Widawska Zamawiający w załączeniu przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2023-05-30 10:34 Ewa Widawska Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-05-29 12:18 Ewa Widawska Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o środkach jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 542