Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/S 093=286859 Dostawa do siedziby Zamawiającego zestawu do wydruków 3D w technologii SLS oraz drukarki 3D do wydruków w technologii FFF/FDM.

Deadlines:
Published : 15-05-2023 12:49:00
Placing offers : 19-06-2023 11:00:00
Offers opening : 19-06-2023 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2023-OJS093-286859-pl.pdf pdf 138.16 2023-05-15 12:49:00 Proceeding
espd-request.zip zip 86.32 2023-05-15 12:49:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 10056.95 2023-05-15 12:49:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.docx docx 35.13 2023-05-15 12:49:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.pdf pdf 410.85 2023-05-15 12:49:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny.docx docx 43.16 2023-05-15 12:49:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz techniczny.pdf pdf 390.99 2023-05-15 12:49:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Wykaz dostaw.doc doc 57 2023-05-15 12:49:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Wykaz dostaw.pdf pdf 435.98 2023-05-15 12:49:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.docx docx 22.34 2023-05-15 12:49:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa.pdf pdf 327.25 2023-05-15 12:49:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx docx 21.27 2023-05-15 12:49:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 329.78 2023-05-15 12:49:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Ogólne warunki umowy.doc doc 143 2023-05-15 12:49:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Ogólne warunki umowy.pdf pdf 394.53 2023-05-15 12:49:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 40.26 2023-05-15 12:49:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 374.41 2023-05-15 12:49:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ.docx docx 23.09 2023-05-15 12:49:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ.pdf pdf 335.13 2023-05-15 12:49:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ Oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych.docx docx 23.93 2023-05-15 12:49:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ Oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych.pdf pdf 343.99 2023-05-15 12:49:00 Proceeding
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ.pdf pdf 585.31 2023-06-13 13:33:34 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 161.05 2023-06-20 15:27:37 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części I.pdf pdf 159.34 2023-07-17 14:31:44 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 215.14 2023-08-03 09:06:46 Public message

Announcements

2023-08-03 09:06 Iwona Łaszewska Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie części II zamówienia.

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-07-17 14:31 Iwona Łaszewska Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części I

Informacja o unieważ [...].pdf

2023-06-20 15:27 Iwona Łaszewska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-19 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 2 787 500 zł, w tym: na część I zamówienia kwotę 676 500 zł, na część II zamówienia kwotę 2 091 000 zł.
2023-06-13 13:33 Iwona Łaszewska Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ.

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 929