Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 271.2.8.2023 Przebudowa ul. Nowochruślickiej w Nowym Sączu w km 0+008,00 – 0+364,00

Konrad Poręba
Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu
Deadlines:
Published : 11-05-2023 14:59:00
Placing offers : 26-05-2023 08:00:00
Offers opening : 26-05-2023 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dok_techniczna.zip zip 3207.59 2023-05-11 14:59:00 Proceeding
Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf pdf 136.82 2023-05-11 14:59:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 693.82 2023-05-11 14:59:00 Proceeding
zal_edytowalny.docx docx 54.27 2023-05-11 14:59:00 Proceeding
STWIORB_Nowochruslicka.pdf pdf 3103.51 2023-05-17 14:53:30 Proceeding
Odp_23.05.pdf pdf 180.62 2023-05-23 14:57:03 Proceeding
Oswietlenie.pdf pdf 1676.55 2023-05-23 14:57:05 Proceeding
SST_aktywne_znaki.pdf pdf 106.56 2023-05-23 14:57:07 Proceeding
Informacja_o_posiadanych_srodkach_finansowych.pdf pdf 36.7 2023-05-26 08:00:00 Public message

Announcements

2023-05-26 08:00 Buyer message Informacja dot. posiadanych środków finansowych przez Zamawiającego w załączeniu.

Informacja_o_posiada [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 664