Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OSP. 271.1.2023 „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Uzdowo”

Mirosław Duda
Gmina Działdowo Department: Ochotnicza Straż Pożarna w Uzdowie
Deadlines:
Published : 10-05-2023 13:30:00
Placing offers : 06-06-2023 09:00:00
Offers opening : 06-06-2023 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 107.83 2023-05-10 13:30:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 779.86 2023-05-10 13:30:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - JEDZ.zip zip 74.12 2023-05-10 13:30:00 Proceeding
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.docx docx 2117.31 2023-06-06 07:56:27 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 568.11 2023-06-06 07:56:27 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 2119.34 2023-06-06 13:11:14 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 725.51 2023-06-06 13:11:14 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 2121.91 2023-07-19 14:35:17 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 1353.52 2023-07-19 14:35:17 Public message
Specyfikacja Warunków Zamówienia.docx docx 196.95 2023-05-10 13:52:55 Public message
Odpowiedzi na Pytania nr 1.docx docx 2119.66 2023-05-16 15:09:03 Public message
Odpowiedzi na Pytania nr 1.pdf pdf 1872.32 2023-05-16 15:09:03 Public message
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PO MODYFIKACJI 16.05.2023r..pdf pdf 690.49 2023-05-16 15:09:03 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 98.32 2023-08-16 13:15:57 Public message

Announcements

2023-08-16 13:15 Mirosław Duda OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2023-07-19 14:35 Mirosław Duda INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Informacja o wyborze [...].docx

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-06-06 13:11 Mirosław Duda Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

Informacja z otwarci [...].pdf

2023-06-06 07:56 Mirosław Duda Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].docx

Informacja o kwocie [...].pdf

2023-05-16 15:09 Mirosław Duda Odpowiedzi na Pytania nr 1

Odpowiedzi na Pytani [...].docx

Odpowiedzi na Pytani [...].pdf

SPECYFIKACJA WARUNKÓ [...].pdf

2023-05-10 13:52 Mirosław Duda Specyfikacja Warunków Zamówienia - edytowalna wersja

Specyfikacja Warunkó [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 467