Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2023/BZP 00207057 Zakup wraz z montażem komina stalowego do kotłowni przy ulicy Sady w Radzyniu Chełmińskim. (KD.271.5.2023)

Deadlines:
Published : 09-05-2023 12:30:00
Placing offers : 26-05-2023 08:00:00
Offers opening : 26-05-2023 08:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie.pdf pdf 146.3 2023-05-09 12:30:00 Proceeding
SWZ.docx docx 150.83 2023-05-09 12:30:00 Proceeding
zał 1 - oferta.docx docx 24.54 2023-05-09 12:30:00 Proceeding
zał 2 - oswiadczenie.docx docx 24.49 2023-05-09 12:30:00 Proceeding
zał 3 - umowa.docx docx 96.49 2023-05-09 12:30:00 Proceeding
zał 4 - projektwykonawczy.zip zip 7998.06 2023-05-09 12:30:00 Proceeding
zał 5 - przedmiar.pdf pdf 879.37 2023-05-09 12:30:00 Proceeding
ogłozmianie.pdf pdf 38.19 2023-05-22 14:59:19 Public message
zapytaniadoSWZ.docx docx 122.79 2023-05-22 14:59:19 Public message
zapytaniadoSWZ-sig.pdf pdf 221.04 2023-05-22 14:59:19 Public message
zmianaSWZ.docx docx 23.13 2023-05-22 14:59:19 Public message
zmianaSWZ-sig.pdf pdf 175.44 2023-05-22 14:59:19 Public message
inf. z otwarcia ofert.docx docx 23.76 2023-05-26 14:26:38 Public message
inf. z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 172.98 2023-05-26 14:26:38 Public message
WNOpub-sig.pdf pdf 353.94 2023-05-31 13:53:06 Public message
WNOpub.doc doc 39 2023-05-31 13:53:06 Public message

Announcements

2023-05-31 13:53 Małgorzata Rusoń Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

WNOpub-sig.pdf

WNOpub.doc

2023-05-26 14:26 Małgorzata Rusoń Informacja z otwarcia ofert.

inf. z otwarcia ofer [...].docx

inf. z otwarcia ofer [...].pdf

2023-05-26 08:00 Buyer message Kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 290 000,00zł.
2023-05-22 14:59 Małgorzata Rusoń Informacja o zapytaniach do SWZ wraz z wyjaśnieniami, Powiadomienie o zmianach SWZ oraz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

ogłozmianie.pdf

zapytaniadoSWZ.docx

zapytaniadoSWZ-sig.p [...].pdf

zmianaSWZ.docx

zmianaSWZ-sig.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 676